La infermera Pilar Girbal Portela (Llançà, 1981) és membre i secretària de la comissió d'infeccions de la Fundació Salut Empordà. La seva feina és transversal i d'equip. La comissió d'infeccions està en comunicació amb els diferents serveis de la Fundació Salut Empordà, que hi contacten quan sorgeixen dubtes relacionats amb el control d'infeccions.

En què consisteix la seva feina?

Les tasques habituals són la vigilància; el control i la prevenció de les infeccions; els programes d'higiene de mans, d'higiene hospitalària i bioseguretat ambiental, i la formació, investigació, qualitat i seguretat.

Quina és la funció de la comissió d'infeccions durant l'emergència sanitària de la Covid-19?

La principal funció en aquesta pandèmia és minimitzar el risc de transmissió d'infeccions entre els pacients i el personal i entre els propis professionals dels centres sanitaris de la Fundació Salut Empordà, a més de la participació activa en la gestió i formació dels equips de protecció individual (EPI).

Traslladant aquesta protecció a l'àmbit més proper, als ciutadans, totes les mascaretes protegeixen igual?

No, hi ha diferents tipus de mascaretes. Per a la població, en general, es recomana l'ús de mascaretes quirúrgiques o higièniques. L'ús de mascaretes de protecció individual, dels tipus FFP2, FFP3 i autofiltrants, és prioritari en l'àmbit sanitari i sociosanitari. En els casos en què ho indiqui el metge o hi hagi un motiu mèdic, es poden fer servir les mascaretes d'ús sanitari, del tipus FFP2. Per exemple, persones immunodeprimides o cuidadors de persones amb malalties contagioses. I cal recordar que les mascaretes amb vàlvula només protegeixen qui la porta però no els altres, si la persona està infectada.

Quina és la forma correcta de portar una mascareta?

Abans de posar-se la mascareta, cal rentar-se les mans amb aigua i sabó o amb solucions a base d'alcohol. Cal cobrir-se la boca i el nas amb la mascareta i assegurar-se que queda ben ajustada amb les gomes o amb les cintes ben lligades. No hem de tocar la mascareta mentre es fa servir, i si es fa, ens hem de rentar les mans.

Com ens l'hem de treure?

La mascareta s'ha de treure retirant les cintes pel darrere de les orelles, mantenint-la allunyada de la cara i la roba. No la toquis per davant ni per dins. Ens hem de rentar les mans després de tocar, retirar o llençar la mascareta.

Les mascaretes quirúrgiques són d'ús diari o poden fer-se servir més d'un dia?

Depèn de l'ús que se'n faci. Per exemple, si només la portes poca estona o moltes hores, però en general la recomanació és canviar-la diàriament i en els següents casos: sempre que estigui deteriorada, bruta o humida. Sempre que estigui conservada i seca, es pot guardar en una bossa o un sobre de paper. No es recomana portar-la a la mà, ni al colze, ni a la barbeta, ni penjada d'una orella. En el cas de les mascaretes higièniques de roba, cal rentar-les a >60º.

Per què és important protegir-se la boca i el nas?

Si no ens cobrim el nas i la boca amb la mascareta, l'aire exhalat i inhalat circula lliurement. No fa la funció correctament de barrera, no ens protegeix ni limitem la propagació del contagi. És com si no la portéssim.

Creu que la gent és prou conscient d'aquesta importància?

En general, cada cop més, tot i que hi ha certs col·lectius que tenen més consciència, com la gent gran.

Quina opinió li mereixen els negacionistes, paraula de moda aquests dies?

Malauradament, en tots els sectors hi ha col·lectius contraris, però hi ha suficients avals científics d'organismes oficials que indiquen que les mascaretes són una mesura de protecció addicional, sempre que s'utilitzin correctament.

Quin consell dona per sensibilitzar sobre l'ús de la mascareta?

Sobretot hem de sensibilitzar la gent en tres aspectes bàsics de prevenció que van junts en aquesta pandèmia. Higiene de mans freqüent, respectar la distància de seguretat i utilitzar la mascareta correctament. Sobretot a l'estiu ens molesta més, les temperatures no ajuden, però hem de fer un esforç entre tots.