L’Ajuntament de Roses ha aprovat la implantació al municipi d’un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el Departament d’Interior de la Generalitat, perquè els menors d’edat denunciats per consum o tinença de drogues a la via pública, puguin acollir-se a una mesura educativa com alternativa a la sanció administrativa.

Els menors de Roses amb edats compreses entre els 14 i els 18 anys denunciats per consum o tinença de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques a la via pública, podran optar a partir d’ara per participar en un programa educatiu. Conduït per psicòlegs i tècnics especialitzats, el programa consistirà en la realització dels tallers sobre hàbits saludables i consum que duu a terme el Consell Comarcal, així com en el seguiment d’un procés d’entrevistes tant amb els joves com amb la seva família.

L’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de Roses impulsa així una nova via per abordar aquests casos d’una manera preventiva per sobre de la via sancionadora, incidint en mesures positives que tinguin en compte la salut i un desenvolupament integral sa d’adolescents i joves. A més, es volen evitar problemàtiques socials derivades del consum de drogues.

La finalitat del programa és aconseguir que els joves assumeixin les seves accions i acceptin la realització d’una mesura educativa, tant per al seu propi benefici i del seu entorn familiar i personal, com per al de la comunitat, ajudant a la disminució dels riscos que aquestes conductes causen a la seguretat ciutadana. En aquest sentit, la regidora d’Acció Social, Esther Bonaterra, ha remarcat que es tracta "d’un projecte molt interessant que pot tenir un retorn social molt positiu"

El programa s’articula a partir d’un conveni signat entre Ajuntament de Roses, Consell Comarcal de l’Alt Empordà i Departament d’Interior de la Generalitat, en el qual es marquen les línies de col·laboració entre les tres administracions. D’aquesta manera, s’estableix la coordinació entre comandaments i agents de Mossos d’Esquadra, Policia Local i tècnics i responsables de serveis socials, que activaran el protocol d’actuacions necessàries en el moment en què es detectin les denúncies a menors d’edat per aquesta tipologia d’infraccions.

Altres municipis de la comarca com Figueres o la Jonquera també han aplicat aquest conveni.