El pròxim 25 de juliol, a Port de la Selva, se celebrarà la quarta edició de la jornada de voluntariat en la que pescadors, apneistes, bussejadors i voluntaris es troben i sumen coneixement i esforços per protegir el mar dels residus i evitar que esdevinguin pesca "fantasma". Aquest és un problema per al fons del mar, ja que un cop al fons i quan el pescador ja no pot recuperar-les, segueixen "pescant", és a dir, que poden seguir morint especies que hi quedin atrapades dins, quan es podria evitar.

Otras maneras i Ifsua són els organitzadors de l'activitat, i enguany, a més, sumen la col·laboració del projecte: LIBERA i Ecoembes a través de la seva lluita ciutadana contra la "basuraleza".

"Otras maneras" i "Ifsua" han liderat l'efectivitat en la recollida de nanses, xarxes perdudes, ploms filats i plàstics des del fons del mar i han creat vincles de voluntariat per a poder ajudar a netejar el fons marí , una col·laboració que ha anat més enllà d'aquesta jornada convertint-se en una sinergia al llarg de l'any, on es col·labora per a recollir el que perden els pescadors o troben els bussos o apneistes recreatius, de manera voluntària, sensibilitzant a través de projectes com els tallers del Pescaplàstik o Empordà Mar.

En les tres jornades anteriors s'han recollit una mitjana de 25 nanses, 3 xarxes de 200 m, uns 10 kg de plom i nilons; i aquest any, a més, s'afegeix el repte de recuperar dues embarcacions semirígides.