La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha rebut prop de 300 consultes i denuncies de particulars i empreses sobre conductes anticompetitives relacionades amb la covid-19 a través de la bústia (ovid.competencia@cnmc.es) que va posar en marxa el 31 de març. Amb aquesta mesura l'organisme vol assegurar-se que la situació extraordinària no sigui aprofitada pels operadors del mercat en detriment dels consumidors. Arran d'aquestes prop de 300 consultes i denuncies, la CNMC ha obert diverses investigacions relacionades amb els sectors funerari, financer i de distribució i comercialització de productes sanitaris per determinar si hi ha indicis d'infracció de la Llei de Defensa de la Competència i sancionar-ho si és així.

La bústia de la CNMC pretén que els ciutadans i les empreses puguin denunciar conductes anticompetitives com abusos de posició dominants mitjançant preus excessius, acords anticompetitius entre operadors o conductes deslleials generalitzades amb bens i serveis afectats per la crisi sanitària.

A més, el correu de competència també ha rebut diverses consultes sobre la licitud dels acords de cooperació entre operadors per fer front als efectes de la crisi derivada de la covid-19. Majoritàriament fan referència als sectors assegurador, hospitalari, bancari i de productes sanitaris com mascaretes, respiradors o gels hidroalcohòlics.

Les autoritats de competència de la Xarxa Europea de Competència de la qual forma part la CNMC van adoptar el passat 20 de març una posició conjunta en relació amb l'aplicació de la normativa de competència durant la crisi del coronavirus. Per la seva banda, el 8 d'abril, la Comissió Europea va adoptar la Comunicació sobre el marc temporal per avaluar qüestions de defensa de la competència relacionades amb la cooperació empresarial com a resposta a les situacions d'urgència provocades per la pandèmia. La seva finalitat és aclarir els principals criteris que aplicarà la Comissió Europea a l'hora d'avaluar els possibles projectes de cooperació destinats a fer front a l'escassetat de productes i serveis essencials durant la crisi sanitària.

La CNMC, sota aquest marc d'actuació i amb la voluntat d'aportar seguretat jurídica a les empreses en els seus projectes de cooperació, analitza la compatibilitat dels acords consultats, exigint el compliment d'una sèrie de requisits: necessitat i proporcionalitat dels mateixos en el context actual, el seu caràcter temporal i obert a tercers, l'existència de les degudes cauteles per evitar intercanvis d'informació comercial sensible entre competidors i l'obligació de documentar els contactes entre les parts de l'acord i la seva posada a disposició de la CNMC en cas que així es requereixi.