28 de octubre de 2015
28.10.2015
Garrigās, Sant Mori i Palau de Santa Eulālia

Territori restaurarā les pedreres d'ārids abandonades a la vora del Fluviā

Es farā cārrec de l'execuciķ subsidiāria dels treballs per corregir els impactes sobre el medi ambient causats per les activitats

28.10.2015 | 13:02

El Departament de Territori i Sostenibilitat està tramitant l'execució subsidiària dels treballs de restauració de diverses activitats extractives i una planta de tractament de material als municipis de Palau de Santa Eulàlia, Garrigàs i Sant Mori (Alt Empordà). Es tracta d'uns terrenys afectats per l'explotació d'àrids que en va fer l'empresa Àrids i Transformats, SL fins l'any 2010, quan va fer fallida, i que han quedat parcialment sense restaurar.
  
Per corregir els impactes sobre el medi ambient causats per l'activitat i l'abandonament de la planta, la Direcció General de Qualitat Ambiental, amb la col·laboració dels ajuntaments de les tres poblacions afectades, licitarà properament els treballs de restauració. D'aquesta manera, s'encarregarà de l'execució dels treballs, que es finançaran amb la incautació de les fiances de restauració constituïdes pels titulars, complementades per fons de la Generalitat. Posteriorment, emprarà la via de constrenyiment sobre el patrimoni de l'empresa per recuperar els recursos econòmics avançats.
 
En la tramitació dels expedients d'execució subsidiària, s'ha donat audiència a 19 ens i particulars amb condició de part interessada, entre els quals hi ha els ajuntaments de Palau de Santa Eulàlia, de Garrigàs i de Sant Mori, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, i tots els propietaris dels terrenys on s'han desenvolupat les activitats.
 
La importància de la restauració
 
Les explotacions abandonades estan situades molt a prop del riu Fluvià, que forma en aquesta zona uns meandres molt pronunciats. El gran interès natural del bosc de ribera i de la fauna associada ha motivat la inclusió d'aquest tram del Fluvià en la xarxa de protecció Natura 2000. 
 
Import i calendari dels treballs
 
D'una banda, estan en licitació els treballs de restauració dels terrenys afectats en el paratge dels Comuns de Garrigàs i de Palau de Santa Eulàlia per un import de 200.000 €.  La restauració es preveu en dues etapes: La primera, per un import de 124.000 €, consistirà en els treballs preparatoris i en moviments de terres, amb una durada prevista d'uns 50 dies. En la segona etapa es durà a terme la revegetació, la recuperació de camins i l'adequació final dels terrenys, amb un pressupost de 76.000 € i una durada d'uns 35 dies. Està previst l'inici dels treballs abans de finalitzar l'any.
 
Amb posterioritat es restauraran també els terrenys afectats al municipi de Sant Mori, situats a la riba dreta del Fluvià. Els treballs inclouran el desmantellament de la planta de tractament d'àrids i de les basses de lixiviats que han quedat abandonades. L'import total previst de la restauració és de prop de 400.000 €.
 
En els propers dies la Direcció General de Qualitat Ambiental emetrà la resolució d'execució subsidiària que, un cop sigui ferma, permetrà licitar i dur a terme els treballs de restauració.
 

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook