Tres de cada quatre treballadors espanyols es considera mal pagat per la seva feina

L'estudi constata la bretxa salarial entre homes i dones i també entre joves i sèniors

16.08.2016 | 18:33

El 72,3% dels treballadors espanyols creu que no rep la remuneració suficient per la seva feina, mentre que un 27% se sent satisfet amb el seu salari, segons un informe elaborat per Adecco. Només un 0,7% dels enquestats opina que la seva retribució és excessiva per al treball que realitza. La mitjana salarial, segons l´informe, se situa en els 21.842,55 euros a l'any. Per als llocs directius, el salari mitjà és de 45.198,13 euros, per als comandaments intermedis, de 29.182,95 euros, i per als empleats és de 17.564,77 euros. Segons les dades facilitades pels treballadors, la major part dels directius (39,1%) percep una retribució d'entre 35.000 i 50.000 euros. Per als comandaments intermedis, en canvi, el més habitual és cobrar entre 18.000 i 25.000 euros (29,3%), o entre 25.000 i 35.000 euros (29,9%). Finalment, els empleats asseguren rebre una remuneració inferior als 18.000 euros bruts a l'any.

Les diferències retributives entre homes i dones són una realitat a l´Estat, segons l´informe. Segons les dades recollides, els professionals homes perceben una remuneració que és, de mitjana, 1,35 vegades la d'una dona. O el que és igual, una dona cobra el 74,1% del salari d'un home. Mentre que el salari mitjà a Espanya és de 21.842,55 euros bruts anuals, el d'un home és de 25.205,04 euros i el d'una dona és de 18.671,59 euros. Això és, la bretxa salarial entre homes i dones al nostre país supera els 6.500 euros a l'any.

Aquesta situació és extrapolable a totes les categories laborals. En el cas de les posicions directives, la bretxa salarial és de 3.476,79 euros. Ells perceben una remuneració de 45.351,15 euros i elles, de 42.874,36 euros. Per als comandaments intermedis la diferència retributiva és encara més gran: 6.044,79 euros. Els homes cobren de mitjana 31.603,88 euros i les dones, 25.559,09 euros. Per a la categoria d'empleats la bretxa salarial és també molt elevada, ja que ascendeix a 3.793,58 euros. En aquest cas els homes perceben, de mitjana, 19.726,83 euros i les dones, 15.933,25 euros.

Els treballadors d'entre 41 i 45 anys, els que més cobren

La bretxa salarial per edat a Espanya és també molt elevada, segons l´estudi. Els treballadors d'entre 41 i 45 anys són els que compten amb majors salaris. De mitjana, la remuneració per a aquest col·lectiu és de 25.735 euros bruts anuals. En el cas contrari hi ha els menors de 26 anys, la retribució mitjana és de 11.817 euros. És a dir, una diferència salarial de 13.918 euros. Els professionals majors de 45 anys són el segon col·lectiu que més diners percep per la seva treball: 23.442 euros.

El segueixen els d'entre 36 i 40 anys, amb un salari mitjà de 22.775 euros, els d'entre 31 i 35 anys, amb una retribució de 21.048 euros, i els d'entre 26 i 30 anys, amb 18.738 euros. En línies generals, a major edat, major és el salari d'un treballador. Excepte en el cas dels majors de 45 anys, les retribucions són inferiors a les dels professionals d'entre 41 i 45 anys.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema