Balanç positiu

Banc Sabadell guanya 352 milions el primer semestre, un 55% més que el 2014

Els actius totals superen per primera vegada a la història del banc els 200.000 milions d'euros

24.07.2015 | 10:46

Banc Sabadell va obtenir un benefici net de 352,2 milions d'euros en el primer semestre, un 55,3% més en relació amb el mateix període del 2014. Aquest resultat s'arriba després de destinar 1.749,1 milions d'euros a dotacions per insolvències i provisions de la cartera de valors immobiliaris. Un dels fets destacats del primer semestre és que per primera vegada s'integren en el balanç els comptes del banc britànic TSB, comprat el 20 de març. Aquesta integració ha fet que els crèdits s'hagin disparat un 24,6%, sense TSB haurien caigut el 0,9%; els recursos de clients s'enfilen un 37,2% més i sense el TSB +0,3%; i els actius totals superen per primera cop a la història del banc els 200.000 milions.

Els actius total de Banc Sabadell van sumar el 30 de juny 164.246,9 milions d'euros, cosa que suposa un augment de l'1,7% en relació amb el mateix període de l'any passat. Si s'inclouen els actius de TSB, aquesta partida del balanç supera per primera vegada el llindar dels 200.000 milions d'euros, fins tancar el període amb 203.959,4 milions d'euros, amb un creixement consolidat del 26,2%.

En relació amb el crèdit, aquest cartera es va situar en 118.415,9 milions, sense TSB, amb un descens interanual del 0,9%. Si s'inclouen les dades de TSB, la cartera de la inversió creditícia arriba fins els 148.962,6 euros, amb un creixement del 24,6%, sempre en relació amb el mateix període del 2014.

Amb les dades de TSB, els crèdits amb garantia hipotecària suposen 83.197,7 milions, el 56% del total de la inversió creditícia i el 41,5% més que el primer semestre del 2014.

La ràtio de morositat ha mantingut la tendència de descens i s'ha situat en el 10,98%, una ràtio que baixa fins el 9,01% s'inclouen els morosos de TSB, cosa que suposa una disminució interanual de 287 punts bàsics i 176 punts bàsics en els primers sis mesos d'aquest any.

Des del març passat el saldo de dubtosos s'ha reduït en 733 milions d'euros i això suposa una disminució de 2.670 milions en l'últim any, dels quals 1.948 s'han reduït en aquest primer semestre.

En relació amb el compte de resultats, on no estan integrats els comptes de TSB, el marge d'interessos, molt condicionat pels baixos tipus d'interès, es va situar en 1.299 milions d'euros, un 20,7% més que el mateix període del 2014.

El marge d'interessos s'ha vist millorat especialment pels dividends percebuts durant el període que es van situar en 27,3 milions d'euros, quan en el mateix període de l'any passat aquests ingressos només van ser de poc menys de 8,5 milions.

Un altre component que ha impulsat el marge d'interessos han estat l'increment de comissions per gestió d'inversions fora de balanç (fons d'inversió i plans de pensions) que han suposat un ingrés de 454 milions, el 9,5% més que l'any passat.

El marge brut consolidat es va situar en 2.960 milions d'euros, un 10,3% més i el marge abans de dotacions es va situar en 1.908,6 milions, un 16,1% més.

Les dotacions per insolvències i altres deterioraments, principalment d'immobles i actius financers, van sumar 1.749,1 milions d'euros, un 23,6% més que l'any passat, per dotacions addicionals que han suposat un increment de les cobertures. Així, la ràtio de cobertura sobre dubtosos augmenta fins a situar-se en el 52,8%, que arriba fins el 53,7% amb TSB. La cobertura d'immobles adjudicats es va situar en el 43,3%.

Finalment, un cop aplicats els impostos sobre els beneficis, el benefici net atribuït es va situar el juny en 352,2 milions, un 55,3% més que l'any passat. Si s'inclou la correcció normativa de periodificar les aportacions al Fons de Garantia de Dipòsits en els dos anys, el benefici net del grup a juny del 2015 seria de 287,3 milions d'euros, contra els 167,7 milions del juny del 2014, cosa que suposaria un increment interanual del 71,3%.

La ràtio de capital CET 1 es va situar el primer semestre en l'11,5%.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema