Producte Interior Brut

El PIB de Catalunya disminueix un 1,3% el 2012

L'evolució trimestral mostra una evolució negativa del -0,4% al -1,8%

21.03.2013 | 15:36
Monedes d´euro.
Monedes d´euro.

El Producte Interior Brut (PIB) de Catalunya ha registrat una contracció anual de l'1,3%, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), com a conseqüència de la reducció de l'activitat en tots els grans sectors de l'economia. L'augment de les exportacions de béns i serveis i la reducció de les importacions han significat una aportació favorable del saldo amb l'estranger de 3,8 punts percentuals, que atenua la caiguda de la demanda interna, que s'ha situat en el -3,3%. L'evolució trimestral del producte interior brut català ha mostrat un deteriorament progressiu, des del 0,4% interanual del primer trimestre de l'any fins al -1,8% del quart.

La despesa interna s'ha mantingut en taxes negatives al quart trimestre, encara que els seus efectes sobre el PIB han quedat suavitzats pel bon comportament del saldo exterior, que registra un saldo positiu de l'1,7%. La variació intertrimestral del PIB de Catalunya ha estat de -0,7% al quart trimestre del 2012.

En el conjunt de l'any, el saldo amb l'exterior ha estat positiu, concretament del 3,8%, per segon any consecutiu invertint així la tendència des de l'any 2008, quan va començar la crisi, quan el saldo era clarament negatiu. Aquesta tendència s'accentua el 2012 amb una dinàmica positiva de les exportacions del 4,1% i un deteriorament de les importacions de fins el 7,1%. L'evolució a l'alça de les exportacions totals de béns i serveis a preus corrents situen el 2012 al nivell màxim de tota la sèrie. Les importacions de béns i serveis s'han reduït d'acord amb la davallada de la demanda interna.

De fet, la demanda interna s'ha reduït en un 3,3%, com a resultat d'una reducció de la formació bruta de capital (-6,5%), de les administracions públiques, amb una davallada del 2,5% i del consum de les llars, amb un -2,4%. En el cas de la formació bruta de capital la tendència de tots els components és negativa, però destaca especialment la davallada de la inversió en construcció, amb un 11%.

Les dades del PIB anual també mostren unes fortes contraccions en els sectors de l'agricultura, del 8% i de la construcció, del 7,5%. El valor afegit industrial disminueix un 1,1% i el dels serveis, sector que representa el 65% de l'activitat total de l'economia, cau un 0,5%. En concret, el comerç, l'hoteleria, finances i altres serveis han retrocedit un 0,4% anual, i l'Administració pública, educació, sanitat i serveis socials ho han fet en un -0,8%.

Taxa interanual de l'1,8% al quart trimestre

Pel que fa el quart trimestre, l'economia catalana mostra una taxa interanual del -1,8% al quart trimestre de l'any. Aquesta desacceleració de l'activitat segueix la mateixa tendència que les economies espanyola i europea, que han retrocedit en un 1,9% i un 0,6%, respectivament.

Des del punt de vista de la demanda, es reprodueix el comportament del conjunt de l'any. La reducció de la demanda d'interna s'accentua fins al 3,7%, amb un empitjorament intens del consum de les llars, amb un -3,1%, la despesa en consum de les administracions públiques, amb un -2,7% i la formació bruta de capital, amb un -6,5%. Per contra, la millora del saldo amb l'estranger comporta una aportació al creixement del PIB del 3,6%, amb un creixement del 5,3% de les exportacions i una reducció de les importacions en un 5,4%.

Enllaços recomanats: Premis cinema