La productora de contingut d'àudio Aflorithmic i els creadors d'humans digitals UneeQ, han col·laborat per a crear la primera versió digital d'Albert Einstein. Digital Einstein és una recreació realista del famós científic, que encarna la seva personalitat i coneixement multiplicats pel poder de la IA conversacional, destaquen els seus creadors. Mort en 1955, Albert Einstein és el científic més important, conegut i popular del segle XX. Ara és possible sentir-ho parlar com ho feia en vida i fins i tot, en el futur, fer-li preguntes que ens ajudaran a entendre millor la Física del seu temps. La veu és tota una proesa: ha estat recreada utilitzant una tecnologia de clonació basada en Intel·ligència Artificial. Ha utilitzat àudios històrics del geni alemany per a aconseguir una imitació del que va ser la seva veu. Els protagonistes d'aquest desenvolupament asseguren que és la màxima expressió de la Intel·ligència Artificial: ha utilitzat un motor de coneixement computacional avançat, capaç d'interactuar amb persones reals, per a retornar-li la vida a Einstein.