La pandèmia ho ha canviat tot. La nostra manera d'entendre la vida, el dia a dia i, com no podia ser d'una altra manera, el món laboral. Els avanços tecnològics han accelerat els processos de digitalització de les empreses. Això podria tenir una lectura purament positiva, però no és així. Tal com recull l'estudi 'Desconnexió digital, un dret laboral imprescindible per a la salut', elaborat per l'Observatori de Lideratge en l'empresa de la UPF Barcelona School of Management, el 94,6% dels treballadors atén i respon trucades professionals fora dels seus horaris de treball. «L'arribada de la pandèmia ha accelerat el procés de digitalització de moltes empreses, així i tot, ha portat amb si una sèrie de riscos que poden tenir greus conseqüències en el rendiment i salut mental dels treballadors. L'exemple més gran és el dret de la desconnexió digital, que, en la majoria de les companyies, i en concret de les pimes, no es compleix», explica Sergi Ramo, CEO de groWZ Consultants i expert en models híbrids.

Què és el dret a la desconnexió digital?

El dret de la desconnexió digital és la facultat dels empleats d'una empresa a no contestar videotrucades, emails, WhatsApp o qualsevol altre tipus de comunicació relacionada amb el seu treball fora de l'horari laboral. Aquesta obligació empresarial va ser creada per respectar el descans dels empleats, així com els seus permisos de vacances i intimitat personal. A Espanya, detalla l'expert, existeix una llei que recull aquesta causa i obliga al fet que les empreses estableixin una política interna sobre aquest aspecte, prèvia audiència dels representants dels treballadors. «Els nous temps han obligat les empreses a buscar nous perfils professionals. El que abunda ara són treballadors més flexibles i oberts a ajudar en qualsevol moment i situació», detalla Ramo, qui també adverteix sobre els «grans riscs» que això pot suposar per la salut de les persones que no saben com desconnectar.

Recomanacions per a una correcta desconnexió digital

Un dels grans motius que s'amaguen darrere d'aquesta absència de desconnexió digital en les empreses és el teletreball. Amb la normalització de treballar des de casa, els horaris es van flexibilitzar i els alts càrrecs van convertir en rutina enviar comunicacions i consultes fora de l'horari laboral. En aquesta mateixa línia, l'informe 'Desconnexió Digital' elaborat per Infojobs assenyala el creixement d'aquesta tendència, i és que, si el febrer de 2020 el percentatge de treballadors que responien a trucades o correus electrònics fora de l'horari laboral se situava entorn del 60%, el 2021, tal com s'indicava anteriorment, supera el 90%. «En definitiva, la recomanació més gran que es pot fer per aconseguir un acord entre empleats i empresa és adaptar el dret a la desconnexió digital a cada cas concret, en funció de la mena de companyia i sector. Cal trobar el balanç entre treball i garantir un mínim de descans real per a l'empleat, de manera que aquest pugui desconnectar de manera real i, en conseqüència, ser més productiu durant la jornada laboral», conclou l'expert.