Investigadors de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) han publicat un estudi que conclou que les víctimes de violència durant la infància tenen el doble de risc d'intents de suïcidi entre els 12 i els 26 anys i que aquest risc es quadruplica quan l'abús ha estat sexual. Davant d'aquesta situació, els investigadors asseguren que aquests joves han de ser considerats "objectius potencials dels programes de prevenció". El director de l'estudi, Jordi Alonso, ha alertat, a través d'un comunicat, que el risc de mort per suïcidi "augmenta fins a 10 vegades respecte als que no han estat víctimes" de violència. Es calcula que cada any un milió de persones moren per suïcidi, de fet, aquesta és la segona causa de mort entre els joves.

Per tipus de violència, l'abús sexual infantil i l'assetjament escolar són els principals causants dels intents de suïcidi. Segons Jordi Alonso, coordinador del Grup de Recerca en Serveis Sanitaris de l'IMIM, cap de grup CIBERESP i director de l'estudi, "la infància i l'adolescència són períodes crítics del desenvolupament, associats a una major sensibilitat, i l'exposició a la violència en aquestes edats s'associa amb múltiples problemes emocionals i de comportament, entre els quals es trobaria una major vulnerabilitat als comportaments suïcides i, fins i tot, a la mort per suïcidi".

Segons un comunicat de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), aquesta és la primera vegada que un estudi proporciona una estimació del risc de suïcidi que suposa l'exposició a qualsevol tipus de violència -violència física, abús sexual, abús emocional, negligència, assetjament escolar, violència de parella i violència en comunitat- durant la infància. La investigació s'ha fet analitzant sistemàticament tots els estudis fets sobre el tema arreu del món.

Durant els últims 45 anys les taxes de suïcidi a tot el món han augmentat en un 60%, i els joves són el grup de major risc en un terç dels països, tan desenvolupats com en països en vies de desenvolupament. A Catalunya, el programa pioner Codi Risc Suïcidi té com a objectiu prevenir la mortalitat per suïcidi i l'Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions de l'Hospital del Mar, entre altres institucions, en té un paper destacat.

La investigació de l'IMIM també alerta que "l'exposició a la violència durant la infància no té només conseqüències a curt termini, durant l'etapa jove, sinó que també té conseqüències a llarg termini". "Les víctimes de violència interpersonal, ja sigui sexual o no sexual, són les que tenen més probabilitats de presentar trastorns mentals, consum de drogues, futurs intents de suïcidi, infeccions de transmissió sexual i comportaments sexuals de risc", ha explicat Pere Castellví, investigador del Grup de Recerca en Serveis Sanitaris de l'IMIM.

Davant la impossibilitat d'eliminar completament l'exposició a la violència durant la infància, els investigadors afirmen que "els nens i joves que l'han patit han de ser considerats objectius potencials per als programes de prevenció de suïcidis, on equips compostos per experts multidisciplinaris han de tenir un paper fonamental en la identificació i acompanyament de les víctimes".