Fumar, un hàbit vintage: per què els joves continuen fumant malgrat la informació que han rebut sobre això?

 Segons les dades de l'última Enquesta sobre Alcohol i altres Drogues a Espanya (EDATS 2022), el tabac és la segona droga, després de l'alcohol, més consumida al nostre país

Fumar, un hàbit vintage.

Fumar, un hàbit vintage.

Redacció

A hores d'ara, qualsevol ciutadà, inclosos els més joves, és conscient dels greus riscos associats al consum de tabac. Segons l'Organització Mundial de la Salut, el tabaquisme és la primera causa evitable de malaltia i de mort prematura a nivell mundial.

Està clarament establerta la seva relació amb multitud de malalties, entre elles 20 tipus de càncer, com el càncer de pulmó. És causa directa, o agreujant, de malalties respiratòries com l'MPOC. I també és un important factor de risc cardiovascular.

Segons les dades de l'última Enquesta sobre Alcohol i altres Drogues a Espanya (EDATS 2022), que publica de manera biennal el Ministeri de Sanitat, el tabac és la segona droga, després de l'alcohol, més consumida al nostre país. Un 39% de la població espanyola, entre els 15 i els 64 anys, ha consumit tabac en alguna de les seves formes, la qual cosa suposa tan sols un lleuger descens respecte a l'estudi de 2020. Addicionalment, caldria tenir en compte els riscos que també afecten els fumadors passius.

Les dades relacionades amb els joves són encara més preocupants. Segons les dades de l'esmentat estudi, les dades de prevalença del consum de tabac durant l'any 2022 són encara majors en el grup de 15 a 34 anys. A més, l'edat d'inici en el consum es manté estable, 16,6 anys, sent molt similar a l'edat d'inici en el consum d'alcohol.

Parlem sobre aquest tema amb la doctora Mercedes García-Salmones Martín, cap de Servei de Pneumologia en Hospital Universitari Rei Joan Carles, intentant entendre què és el que mou als més joves a fumar, en un context en el qual tenen informació de sobres sobre els perjudicis del tabac.

Com és possible que amb tota la informació que existeix sobre els efectes perjudicials del tabac per a la salut, els joves continuïn fumant?

Hi ha moltes raons per les quals els adolescents comencen a fumar: per a sentir-se membres del seu grup, sobretot, però també existeixen necessitats concretes d'experimentar, de reafirmar la seva identitat com a adult i fins i tot de transgredir normes.

És cert que ara hi ha molta informació disponible sobre els efectes perjudicials per a la salut, però no sempre està ben dirigida al públic adolescent. Cal tenir en compte que la possibilitat de tenir una malaltia respiratòria en la maduresa és una cosa que no està dins de les preocupacions immediates d'un adolescent de 13 anys. Encara que l'adolescent conegui aquesta possibilitat, comptarà poc enfront de factors més immediats. En els joves, la pressió de grup és especialment important i és moltes vegades la causa de l'inici del consum. D'altra banda, malgrat la restricció que hi ha en la publicitat actual, encara hi ha un percentatge molt elevat d'adults que fuma i que poden ser presos com a model pels adolescents.

Cal assenyalar que una vegada iniciat el consum es perpetua per l'addicció que produeix.

Existeix algun tipus de consum de tabac reduït que no sigui perjudicial?

Definitivament no existeix cap consum de tabac que no sigui perjudicial. La Societat Espanyola de Pneumologia ha advertit en múltiples ocasions contra les noves maneres de fumar com la pipa o el cigarret electrònic, que a vegades són vistes erròniament com menys nocives i que estan iniciant en el consum a molts joves.

Són suficients les mesures i polítiques antitabac implantades a Espanya fins a la data?

Efectivament, s'han implementat polítiques públiques molt efectives, com la prohibició de publicitat dirigida a menors, la introducció d'empaquetats genèrics per als productes de tabac, la prohibició de fumar en llocs públics, i programes educatius dirigits als joves sobre els perills del tabac. No obstant això, l'edat d'inici de consum continua sent la mateixa i no s'ha aconseguit reduir de la forma esperada l'inici del consum en els joves.

No obstant això, els adolescents i joves estan permanentment connectats a fonts d'informació que ells consideren fiables. Determinats youtubers, per exemple, són autèntics gurus per a la població jove, coneixen els seus interessos i preocupacions i saben perfectament quin llenguatge utilitzar i com captar la seva atenció. Potser hauria d'utilitzar-se una comunicació similar, subministrant una informació veraç, però enfocada als interessos d'un públic jove, més centrat en bellesa, esport, salut immediata, fins i tot ecologia.

TEMES