El limfoma és el tipus de càncer de sang més freqüent entre la població. Encara que a Espanya no hi ha anàlisis epidemiològiques reglades, la Xarxa Espanyola de Registres de Càncer (REDECAN) estima que cada any són diagnosticats 10.000 nous casos de limfoma.

El limfoma és un tipus de càncer hematològic produït per la proliferació maligna de limfòcits (cèl·lules defensives del sistema immunitari), que s'inicia generalment en els ganglis limfàtics.

Fins al moment no es coneixen les seves causes, per això, no existeix cap mena de mesura preventiva que es pugui dur a terme.

L'edat mitjana d'aparició, segons la Societat Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia (SEHH), és de 60 anys. La bona notícia és que fins al 60% dels casos de limfoma es curen.

Símptomes del limfoma

Els signes més habituals que els limfòcits s'estan multiplicant anòmalament són:

 • Inflamació dels ganglis limfàtics (adenopaties) situats en el coll, les axil·les o l'engonal. Aquest augment de grandària es deu al fet que la malaltia sol començar en aquests ganglis.
 • El pacient té febre alta, per sobre dels 38 graus.
 • Excés de sudoració durant les nits.
 • Pèrdua inexplicable de pes. En concret, que es perdi un 10% en tan sols 6 mesos.
 • Altres manifestacions locals: adenopaties perifèriques, engrandiment de la melsa, etc.

Més de 60 tipus de limfoma

Segons l'Organització Mundial de la Salut existeixen més de 60 tipus de limfoma. La diferència entre ells està en la mena de cèl·lules immunes que estiguin afectades i en els biomarcadores implicats.

Malgrat aquesta gran varietat, els experts de la SEHH estableixen dos grans grups:

 • Limfomes de Hodgkin. Representa el 10% dels limfomes que es diagnostiquen. És més habitual que es doni entre persones joves (de 15 a 35 anys) i més majors (entre 50 i 70 anys). Afortunadament, la majoria dels pacients aconseguir superar-ho.
 • Limfomes No Hodgkin. Constitueixen el 90% dels limfomes. Afecten fonamental ment a persones a partir dels 65 anys.

Sigui del tipus que sigui el limfoma, la seva manera d'evolucionar és molt diferent en cada pacient, i això també permet als especialistes establir una distinció entre els limfomes indolents o els agressius.

Els indolents són, segons els hematòlegs, de creixement lent. Hi ha pacients que sense rebre cap mena de tractament, viuen durant molts anys sense presentar complicacions.

És més, en alguns casos els especialistes recomanen no iniciar cap tractament fins que es desenvolupin símptomes.

En el costat oposat se situen els limfomes agressius, que evolucionen ràpidament i que si no es tracten poden reduir l'esperança de vida del pacient a pocs mesos o setmanes.

L'abordatge més habitual dels limfomes agressius es realitza mitjançant la inmuno-quimioteràpia. I, afortunadament, la gran majoria dels pacients responen bé al tractament, arribant fins i tot a curar-se.

Dins d'aquest càncer hematològic agressiu el més conegut és el limfoma B difús de cèl·lules grans (LBDCG).

Diagnòstic i tractament

Una vegada que sorgeixen els símptomes d'alerta propis d'aquesta patologia, els especialistes determinaran la presència del limfoma a través de diferents proves diagnòstiques:

 • Exploració dels embalums o adenopaties.
 • Biòpsia dels ganglis inflamats.
 • Anàlisi de sang.
 • Serologies.
 • Radiografia de tòrax.
 • TAC de coll, tòrax, abdomen i pelvis.
 • Tomografia per emissió de positrons (PET).
 • Aspirat i biòpsia de medul·la òssia.

Una vegada realitzat el diagnòstic el tractament que rebrà el pacient dependrà de la mena de limfoma que pateixi i de l'estadi en el qual es trobi. Entre les tècniques més utilitzades estan:

 • Poliquimioterapia.
 • Anticossos monoclonals.
 • Radio-quimioteràpia.
 • Trasplantament de progenitors hematopoètics (trasplantament de medul·la).

Limfoma i Covid-19

En l'últim congrés de l'Associació Americana d'Hematologia (ASH en les seves sigles angleses), el Grup Espanyol de Trasplantament Hematopoètic (GETH), de la Societat Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia (SEHH), va presentar un estudi que mostrava una mortalitat del 35% en pacients hematològics amb pneumònia per Covid-19.

Aquesta xifra s'incrementava en aquells pacients que tenien malaltia activa en el moment de la infecció.

En el cas concret dels limfomes, el Grup Espanyol de Limfomes (GELTAMO) té en marxa un estudi propi que recull les dades de més de 200 pacients i que confirma la gravetat d'aquesta infecció en aquest col·lectiu.

Per tant, els especialistes insisteixen en la necessitat de prevenir-la amb seguretat ambiental i vacunes.

Respecte a la immunització enfront de la Covid-19, María Dolores Caballero Barrigón, presidenta de la Fundació GELTAMO, veu «lògic» el rebuig de l'Agència Europea de Medicaments (EMA) a administrar, ara com ara, una tercera dosi a la població general i reservar-la per a les persones el sistema immunitari de les quals presenta problemes.

En la SEHH «s'està estudiant l'efectivitat de la vacunació en prop de 400 pacients receptors de trasplantament de progenitors hematopoètics (TPH) i/o de cèl·lules CAR-T, alguns d'ells amb limfoma», assenyala l'experta.

Aquesta recerca mostra com «els pacients amb limfoma que han rebut teràpia CAR-T semblen tenir pitjor resposta a la vacuna que altres malalts hematològics» Encara que aquestes dades han de confirmar-se, «són un punt de partida important».