Catalunya, amb 148 dies, és la tercera comunitat amb més dies d'espera per operar-se, d'una llista que encapçala Canàries, amb 177 dies de mitjana, seguida de Castella-la Manxa amb 163.

Segons les últimes dades publicades pel Ministeri de Sanitat, a data 31 de desembre del 2017, a més de les Canàries, Castella-la Manxa, Catalunya i Extremadura són les comunitats amb més temps d'espera per operar-se: 163, 148 i 146 dies, en cada cas.

Per contra, País Basc i Madrid són les regions amb menys temps mitjà d'espera, seguides de La Rioja (55 dies) i Galícia (66), a més de la ciutat autònoma de Melilla (29).

Catalunya és la comunitat amb la taxa més alta de pacients en llista d'espera quirúrgica (21,71 per cada 1.000 habitants), seguida d'Extremadura (20,87), Múrcia (18,82) i Castella-la Manxa (18,74), davant del País Basc (7,79), Madrid (8,15) i Andalusia (8,35).

Quant al percentatge de pacients que esperen més de sis mesos per ser intervinguts, Castella-la Manxa encapçala la llista, amb un 36,4; per davant de les Canàries (34,2), Catalunya (29,7) i Extremadura (27,9).

El quadre següent recull, per comunitats autònomes, el nombre de pacients en llista d'espera quirúrgiques a 31 de desembre del 2017, la taxa per cada 1.000 habitants, el percentatge de pacients amb més de sis mesos d'espera i el temps mitjà d'espera en dies, segons les dades del Ministeri de Sanitat.