La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha detectat "incompliments rellevants i greus" de contracte del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) el transport sanitari no urgent, com recull en un informe relatiu als exercicis d'entre 2012 i 2015.

En l'informe, consultat per Europa Press, posa de manifest incompliments per part de tots els lots adjudicats del transport sanitari no urgent, com a evidència una auditoria dels vehicles adscrits a aquest àmbit que va ser encarregada el novembre de 2016.

Aquest document parla d'incompliments que afecten a la imatge exterior corporativa dels vehicles, documentació tècnica, material assistencial i de neteja i desinfecció de l'interior del vehicle.

Alguns informes puntualitzen que la matrícula del vehicle no coincideix amb la que consta a la llista oficial del SEM, i es van detectar incidències d'aspectes que eren requisits del Plec de prescripcions tècniques i que havien estat avaluades i considerades per l'òrgan de contractació a l'hora de resoldre l'adjudicació dels diferents lots.

Segons la Sindicatura, malgrat que aquests incompliments eren considerats essencials i podien generar la resolució del contracte, l'empresa pública no va iniciar el corresponent procediment cap als lots adjudicats.

El març de 2017, el SEM va imposar penalitzacions de 645.199 euros a la majoria de lots del contracte pel retard en l'inici del servei (502.304 euros), mentre que la resta de sancions corresponen a incompliments detectats a les bases funcionals, els vehicles i altres requeriments del servei.