19 de febrer de 2016
19.02.2016
Mesura preventiva

Els pediatres de la xarxa de l'ICS hauran d'acreditar que no tenen antecedents penals

No podran optar-hi els condemnats en sentència ferma per qualsevol delicte de caire sexual

19.02.2016 | 07:28

Els pediatres que vulguin formar part de la plantilla fixa de l'Institut Català de Salut (ICS) hauran d'acreditar que no tenen antecedents penals, segons una ordre del Departament de Salut que ha publicat aquest dijous el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En concret, els pediatres que optin a una d'aquestes places no podran haver estat condemnats per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com pel delicte de tràfic de persones.

Els aspirants a formar part del personal estatutari o laboral fix de l'ICS hauran d'acreditar aquesta condició mitjançant l'aportació de la certificació negativa del registre central de delinqüents sexuals.

Aquest requisit legal de participació es farà constar expressament a les bases generals que regulen els processos selectius i també a les bases específiques de les convocatòries per accedir a aquella categoria.

La norma interna dóna compliment a la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor. El requeriment legal s´aplica a tota la funció pública i des del Departament de Salut es puntualitza que "no té res a veure" amb el cas d´abusos sexuals denunciats al col·legi Maristes de Sants-Les Corts de Barcelona.

La norma afecta tots els professionals que exerceixen actualment a l´ICS i tenen contacte habitual amb menors, les persones registrades a la borsa de treball que vulguin ocupar un lloc on tinguin tracte amb infants i els participants en un procés de concurs oposició que acabin sent adjudicataris d´una plaça fixa on es doni atenció a menors. La relació de llocs de treball de l´ICS identificarà els llocs que, d´acord amb aquesta instrucció, impliquen un servei habitual d´assistència a menors.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook