Hi hem de pensar a diari. Perquè la salut, un cop perduda, de vegades és irrecuperable. Tots en som protagonistes i responsables, però ara més enllà de parlar de la salut en general, el concepte de salut personal, també l’hem de relacionar amb el de la col·lectiva. Cal prendre consciència que hem de tenir cura del manteniment del nostre medi i del nostre planeta, perquè són part de les fonts de la nostra salut.

L’Organització Mundial de la Salut, aquest any per commemorar el dia Mundial de la Salut va posar el lema El nostre planeta, la nostra salut, lema que concorda amb la introducció d’aquest escrit.

Aquest article vol reflectir no només la importància del tema sinó també les preocupacions i les directrius que en matèria de salut i medi ambient s’estan plantejant actualment. Segons fons de l’OMS moren cada any més de 13 milions de persones d’arreu del món per causes evitables. L’organització posa de relleu la importància que té per a la salut la contaminació de l’aire, ja que provoca un elevat nombre de morts per ser la causa principal de moltes malalties cardiovasculars, com també passa amb l’ictus i el càncer de pulmó, parlem de malalties directament relacionades amb ella.

També posa de relleu que el canvi climàtic predisposa i fa emmalaltir d’asma, de càncers, de malalties cardíaques i també de les que transmeten alguns mosquits (el dengue n’és un exemple) El risc de contraure dengue posarà en risc a moltes persones, perquè l’augment de la temperatura i les inundacions provoquen més casos de dengue.

Sabem de la importància del sanejament de l’aigua en la salut de les persones. Si anys enrere dèiem que aquest sanejament era el punt de sortida de la millora de la salut i la disminució de moltes malalties, malauradament ara hem de dir que el sanejament insuficient i la contaminació de l’aigua existents a molts llocs del planeta, provoquen anualment moltes morts. En aquest aspecte hem fet un gran pas enrere en la salut en general i en el control de les malalties diarreiques en concret.

Si parlem del tabac, tots sabem que provoca moltes morts per càncer de pulmó –entre altres–, com també que és un factor de risc de malalties cardiovasculars i respiratòries. Doncs vist des d’un altre punt de vista, el tabac és també el responsable de les tales de molts i molts d’arbres per fabricar les cigarretes. Tots aquests aspectes fan que l’aire que respirem sigui de pitjor qualitat i provoca que emmalaltim més.

Vist des d’aquest punt de vista ens ha de preocupar molt el canvi climàtic. No n’hi ha prou de sentir com n’és d’urgent i important aturar-lo. El canvi climàtic comportarà una crisi sanitària que s’ha d’evitar. Cal que ho fem nosaltres, canviant algunes de les nostres actuacions diàries i fent que la nostra vida impacti menys negativament en el medi. Les nostres actuacions són petites, però si som molts i no les deixem de fer, segur que es notarà. De fet el pes més important recau en l’aplicació de reformes corporatives i accions legislatives però també es necessita del suport i incentius al canvi d’actuacions de les persones.

Cal prendre decisions i accions saludables basades en un suport institucional. La lluita per la salut i el benestar emprèn una altra dimensió i és urgent atendre-la bé.