El ple va tancar la liquidació del pressupost de 2020. El romanent ha estat de 3,2 milions, que ha servit per pagar totes les despeses justificades fins a mes de desembre que hi havia pendents deixant un superàvit de 50.000 euros. És una bona notícia per a les arques municipals ja que com tots sabeu, el 2020 ha estat marcat per la pandèmia, en el qual, els ajuntaments hem hagut de fer front a despeses imprevistes per donar resposta a l'emergència sanitària i social que s'ha generat. Situacions inesperades i incertes que com a administració més propera al ciutadà, hem respost per responsabilitat.

Hem hagut d'atendre a les persones més vulnerables, a la gent gran que viu sola, hem ajudat al comerç local i a la restauració, els sectors més afectats per les restriccions, amb l'ajornament de taxes i impostos que corresponien, desactivant les zones d'aparcament... Us imagineu la quantitat de diners que, de sobte, l'Ajuntament va deixar d'ingressar? Això va fer que haguéssim de modificar el pressupost en moltes partides, per atendre totes les necessitats. Les despeses de la Covid han suposat un total d'uns 5 MEUR. Tancar el pressupost amb superàvit és un indicatiu de bona gestió econòmica, de rigor, responsabilitat i transparència.