A càrrec d'Andrea Ferrer (Conservadora del Museu Arqueològic Comarcal de Bayoles)

VI Cicle de xerrades d'arqueologia de la Càtedra UdG

Fins fa pocs anys pocs elements recordaven que l’església de Sant Miquel havia format part d'un conjunt monàstic benedictí, les restes del qual, havien quedat enterrades i oblidades.

Les intervencions arqueològiques a l'entorn de l'església han permès posar llum al monestir i a la seva història i, el que és no menys important, han proveït al municipi de Sant Miquel de Fluvià d'un conjunt patrimonial recuperat i visitable, un referent entre els monestirs medievals a l’Empordà.