A més de ser un dels grans traductors de llengua portuguesa, té una obra poètica important, amb una vessant iconoclasta. Ha guanyat el premi Gabriel Ferrater per El càcol (2014) i el premi Rosa Leveroni per El coeficient de flotabilitat (2022).