Durant aquest tercer trimestre, conjuntament amb la comunitat del barri de Pont Major, en col·laboració amb el Centre Cívic, ens trobarem per fer una sèrie d'activitats i sortides de descoberta de l'entorn natural on vivim.

El procés finalitzarà amb una intervenció artística per fer visible tot el treball realitzat.