Aquest llibre vol ser una eina per a recuperar un vocabulari popular i col·loquial que fins fa pocs anys era viu, explícit i completament natural; un llenguatge farcit de fogots, tropells i cobriments.

De la mateixa manera que s’han recuperat paraules com «segell», «bústia» o «vorera», hem de ser capaços de fer el mateix amb «el ventre de la cama», «encarcarat» o «rogall».

Amb la presència de l’autor Antoni Beltran, metge. Conduirà l’acte Glòria Bassets Pagès, metgessa i presidenta d’Òmnium Girona.