Presentació de les novetats de Sant Jordi d'Edicions Cal·lígraf: "Crims a reremur", d’Enric Ramionet; "Les delicades perversitats", de Carles McCragh; "El petit Ramon Frederic", de Ramon Plandiura i "Dies perfectes", de Joan Marcet i Dani Torrent a càrrec de l’editor Jaume Torrent en conversa amb els autors.