El grup teatral Sal i Pebre presenta aquesta obra de teatre.