Amb el títol L’arrel dels sentits, Jordi Miquel Riera presenta una exposició en què es parteix de la natura com a font d’inspiració i, alhora, es busca un diàleg interdisciplinari amb la resta d’arts.

Tal com passa amb la resta d’arts, la poesia posa de manifest una multiplicitat de sentits i interpretacions. Per aquest motiu, les fotografies de l’exposició pretenen evidenciar les diverses lectures que pot tenir qualsevol obra artística. Partint d’elements primigenis com són els elements naturals, que a més a més esdevenen motor de creació, l’exposició L’arrel dels sentits busca interrogar l’espectador sobre les moltes possibilitats que hi ha a l’hora d’acarar-se amb una obra d’art, sigui un poema, una fotografia o una melodia.

L’exposició L’arrel dels sentits presenta una sèrie d’imatges i peces amb una gran diversitat de formats, amb l’objectiu de fomentar l’acostament subjectiu dels espectadors envers les imatges i, en conseqüència, envers qualsevol altra forma de creació artística.

Sala d'exposicions del segon pis (P2)