La Fundació Casa de Cultura de Girona, a més de la seva oferta d’activitats, ofereix un servei de cessió d’espais a persones i entitats que ho requereixin.