Segons el periodista Pau Subirós, l'any 1729 es van establir a Figueres les tres primeres famílies gitanes de la història. Al llarg d'aquests gairebé 300 anys són molts els artistes gitanos que ha donat la ciutat: incomptables balladores al segle XIX, en Pixu i la Liua (glossadors) als anys 20 del segle passat, el popular tenor Mitja-Nit, en Ramonet cirabotes i la seva dona Dolores als 60, en Negro...

No hi hem trobat monologuistes perquè abans no s'estilava, però en honor de tots ells i de totes les dones d'ètnia gitana de Figueres i l'Empordà hem convidat la Silvia Agüero.

El seu és un monòleg teatral que desconstrueix la històrica imatge pública de les dones gitanes des de l'any 1499 fins a avui dia, una desmuntada als estereotips paios i heteropatriarcals que tan directament afecten la vida de les dones gitanes. Un espectacle amb moments d'humor i una eina de cohesió vàlida tant per paios com per gitanos.