"La Frontera quàntica: el naixement de la informació i la comunicació quàntiques" a càrrec del Dr. Marius Oltean

Organitza Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona i l'ACDIC