Aquest equipament municipal, compartit amb la biblioteca Antònia Adroher, està destinat a promoure activitats culturals, formatives, socials i associatives per als ciutadans de Girona