La Biblioteca Comtat de Cerdanya de Puigcerdà és un servei públic municipal gratuït i obert a tothom. Ofereix accés lliure a fonts d’informació per a totes les edats i interessos, contribueix així a millorar la vida de les persones i a fer ciutadans més feliços. La biblioteca es va inaugurar l’any 1991 a l’antic convent de Sant Domènec, un edifici construït entre els segles XIV i XVIII que a partir del segle XIX va passar a ser un bé públic. Després de tenir diversos usos (caserna, escola,…) a finals del segle XX va ser habilitat per acollir equipaments culturals. L’ampliació de la biblioteca de l’any 2007 pretén oferir uns espais i serveis de qualitat que responguin a les necessitats informatives i de lleure de la població de Puigcerdà i, en general, de tota la societat actual.