El Tribunal Suprem aprecia la justificació d'urgència per a avalar el Reial decret llei del Govern que acorda l'exhumació de les restes del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos i el seu posterior enterrament al cementiri del Pardo-Mingorrubio. També assenyala que l'obra en ser acordada pel Consell de Ministres no necessita llicència municipal.

La Sala contenciosa administrativa de l'alt tribunal afegeix en la seva sentència, que s'ha donat a conèixer aquest dilluns, que l'exhumació no lesiona els drets dels familiars, com és el de triar la destinació de les restes, ja que no es tracta d'un dret absolut i "pot ser limitat per raons d'interès públic" com les que concorren en aquest cas.

Pel que fa a les obres d'exhumació, el Suprem marca el camí al jutge del Contenciós-Administratiu de Madrid que va deixar en suspens la llicència d'obres en assenyalar que no s'infringeix la legalitat urbanística perquè no el projecte presentat per Patrimoni Nacional. Explica que no és obra major ni contradiu normes subsidiàries de l'Ajuntament de Sant Lorenzo de l'Escorial, que ha informat favorablement de l'exhumació.