L'Ajuntament de Girona busca una empresa per tal que s'encarregui de subministrar-li els arbres que necessiti per plantar a la ciutat els propers quatre anys. En total, es calcula que el cost serà d'uns 200.000 euros (50.000 cada any). No obstant això, el preu no es pot definir clarament ja que pot anar variant en funció de la quantitat d'exemplars que necessiti l'Ajuntament i del tipus que siguin, ja que cada espècie tindrà un preu diferent per unitat.

En concret, l'adjudicatari del servei estarà obligat a subministrar exemplars d'un llistat format per quasi 250 espècies. Es calcula que el consistori necessitarà uns 400 arbres cada any.

Pròrrogues anuals

Tot i que el contracte està pensat per quatre anys, s'haurà d'anar prorrogant anualment si les dues parts es mostren satisfetes amb l'acord. Amb la mesura es volen evitar dos aspectes. D'una banda, que la possible subministradora pugui facilitar, durant quatre anys, arbres en mal estat -com ha passat en alguna ocasió i que l'Ajuntament va retornar i penalitzar l'empresa- i, de l'altra, no haver d'estar depenent cada any o cada dos de fer una licitació i d'empreses que vulguin prestar el servei.

Per trobar aquesta empresa, l'Ajuntament acaba d'obrir un concurs públic amb el preu de sortida per 50.001 euros anuals i amb un seguit de criteris de puntuació que volen afavorir, en part, que l'empresa sigui propera pels beneficis que suposa pel medi ambient i per als mateixos arbres que s'han de plantar.

Reducció de CO2

En concret, per fer la puntuació del concurs, s'atorgarà el 50% del total al preu de subministrament d'exemplars; un altre 20 % serà per a la presentació de l'arbrat en contenidors especials; i un 10 % serà per al percentatge de descompte sobre el preu de venda al públic unitari per a les espècies no incloses al llistat inicial. Però hi ha un 20 % dels punts que sortiran de la proximitat de l'empresa o el viver principal amb el punt de subministrament (els jardins de la Devesa), segons ha destacat el regidor de Medi Ambient, Martí Terés.

El regidor ha explicat que d'aquesta manera es volen obtenir beneficis ambientals, ja que les emissions de CO2 es veuen reduïdes si s'augmenta la proximitat entre el viver i el destí final. A més, si el viver és proper, és més fàcil que tinguin les mateixes condicions climàtiques. I, també, s'evita estrès a l'arbrat ja que es redueix el temps entre que s'arranca l'arbre del viver i es torna a plantar. A més, durant el transport les vibracions i cops poden fer malbé l'arbrat, i el vent pot dessecar els arbres.