L'Ajuntament de Salt ha imposat quatre sancions a propietaris de gossos potencialment perillosos per infringir diferents normatives dins del terme municipal i ser aturats pels agents de la Policia Local. La suma de les quatre multes s'enfila fins als 11.316 euros i totes comparteixen un mateix incompliment d'un dels articles de l'ordenança municipal de control i tinença d'animals: tenir gossos potencialment perillosos sense la llicència corresponent per a aquest tipus d'animals. Aquest és l'article que suposa una quantitat econòmica més elevada.

Altres incompliments que han fet incrementar la xifra de les sancions imposades són el fet de no tenir assegurat l'animal, portar el gos deslligat, conduir-los o fer-los anar sense morrió -l'animal- o no tenir el gos al cens municipal. La mitjana de les quatre sancions és de 2.825 euros per cada propietari infractor.

Aquestes infraccions estan regulades per l'ordenança municipal de control i tinença d'animals i per una llei catalana superior. Per exemple, és obligatori que portin morrió, apropiat per a la tipologia racial de cada animal, en llocs i espais públics i han de ser conduïts i controlats amb cadena o corretja d'una tipologia determinada.

Les sancions es mouen en uns paràmetres marcats per la llei i que a l'hora d'imposar les sancions s'han de tenir en compte una sèrie de criteris per graduar la quantia de les multes. Entre aquestes hi ha la transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa o la reiteració o la reincidència en la comissió d'infraccions.

Set sancions a Girona

Fa només uns dies, l'Ajuntament de Girona també va imposar sancions exemplars a propietaris de gossos potencialment perillsosos per infraccions similars. Aleshores, les multes van anar des dels 2.400 euros fins als 3.300 euros per acumular diverses infraccions. La suma de les set sancions es va enfilar fins als 19.700 euros en total.