El ple de maig de la Diputació de Girona ha aprovat per unanimitat les bases reguladores que tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació de la Diputació de Girona per finançar la preparació de continguts pedagògics virtuals, en el marc dels Programes Pedagògics del Servei de Cooperació Cultural: programes de patrimoni cultural i educació «Indika» i «Identitat, arrels i tradicions».

El ple de la Diputació de Girona de 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual estableix que el Servei de Cooperació Cultural tindrà una línia de subvencions específiques per fomentar programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines. L’objectiu d’aquestes subvencions és estimular la capacitat artística, creativa, crítica i d’emprenedoria cultural de l’alumnat en el marc del seu creixement personal i professional, així com atendre les necessitats concretes dels alumnes amb necessitats especials i fomentar-ne el talent.

Ara es tracta d’una nova línia d’ajudes creada amb la finalitat de reinvertir els recursos que s’haurien destinat a sortides escolars que s’han anul·lat arran de la situació d’emergència actual, en recursos pedagògics digitals perquè els centres i l’alumnat disposin de més material per a la formació en línia.

El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència competitiva i convocatòria pública i les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista. En podran ser destinatàries les entitats que treballin per protegir i preservar el patrimoni cultural i la cultura popular a través de l’educació. Poden concórrer a la convocatòria d’aquestes subvencions les entitats beneficiàries dels programes «Indika» i «Identitat, arrels i tradicions», per al curs 2019-2020: 38 per al programa «Indika» i 2 per a «Identitat, arrels i tradicions».

El programa de patrimoni cultural i educació «Indika» s’emmarca en el servei de programes pedagògics de la Diputació de Girona, amb l’oferta destinada als espais considerats com a patrimoni cultural de les terres de Girona i de més enllà d’aquest territori. Amb aquest programa es vol materialitzar l’aproximació dels escolars als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni i contribuir a formar-los en l’àmbit concret del patrimoni cultural. Les activitats pedagògiques incorporen valors per aconseguir la sensibilització i la responsabilitat amb aquest tipus de patrimoni.

El programa educatiu «Identitat, arrels i tradicions» de la Diputació de Girona s’emmarca en el servei de programes pedagògics de la corporació per donar veu a l’associacionisme de la demarcació del territori, apropar els centres educatius a les entitats locals i promoure’n el coneixement.

Les bases aprovades en el ple d’ahir dimarts permetran finançar les despeses derivades de la preparació de continguts pedagògics digitals que estiguin directament relacionats amb les activitats i la tipologia patrimonial de cada un dels equipaments que formen part dels programes pedagògics «Indika» i «Identitat, arrels i tradicions».

Els recursos digitals s’han de posar a disposició de les escoles mitjançant el web dels Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona.

El període d’execució de les despeses comprèn del dia 16 d’octubre de l’any anterior al de la convocatòria al 15 d’octubre de l’any de la convocatòria.

Tal com constaten les bases, la quantitat de la subvenció resultarà del repartiment equitatiu del crèdit de la convocatòria entre tots els sol·licitants. En cas que l’import assignat automàticament superi el cost de la despesa del projecte, el sobrant es repartirà novament entre tots els sol·licitants que no hagin arribat al màxim del seu pressupost i així successivament fins a esgotar el crèdit pressupostari.

El vicepresident i diputat de Cultura, Albert Piñeira, va dir durant el ple que «des de l’Àrea de Cultura es fa un replantejament d’aquells casos en què la presencialitat aporta valor afegit i d’aquells casos en què no n’aporta tant i hi ha el recurs alternatiu amb continguts pedagògics virtuals. És important que hi hagi aquesta presencialitat i que es pugui complementar amb els recursos en línia». Segons Piñeira, «aquest és un replantejament que ens fem a l’Àrea de Cultura i també a la resta d’institucions que depenen d’aquesta àrea».

Els Programes Pedagògics i Divulgatius

Els Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona tenen com a finalitat materialitzar l’aproximació dels escolars al patrimoni cultural i natural de les terres de Girona. El conjunt de les activitats pedagògiques està repartit arreu del territori gironí, i les organitzen entitats especialitzades en aquest tipus de serveis. La Diputació de Girona, a través de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, i del Departament de Medi Ambient, a banda de la inversió econòmica anual que hi dedica, s’encarrega de gestionar i coordinar les activitats amb els grups d’escolars que les sol·liciten.

«Indika»

El programa de patrimoni cultural i de la memòria històrica s’adreça, d’una banda, al servei didàctic dels centres de conservació, difusió i interpretació d’aquest patrimoni. S’entenen per patrimoni cultural, en el seu significat més ampli, tant les obres dels artistes, arquitectes, músics, escriptors i savis, com les creacions anònimes, sorgides de l’ànima popular, i el conjunt de valors que donen sentit a la vida, és a dir, les obres materials i no materials que expressen la creativitat del poble, la llengua, els rituals, les creences, els llocs i monuments històrics, la literatura, les obres d’art, els arxius i les biblioteques. D’altra banda, conté una àmplia oferta didàctica destinada als centres escolars per tal que puguin completar la formació dels estudiants de manera que comprenguin el patrimoni cultural pels mateixos gestors.

La finalitat principal del programa és fomentar el coneixement i la protecció del patrimoni cultural entre els joves, amb el convenciment que l’educació és el millor aval per a la defensa del llegat cultural. De la mateixa manera, mitjançant la interpretació preparada per als professionals dels diferents espais, es vol aconseguir que els escolars assimilin el patrimoni com a propi i en desenvolupin la identitat cultural.

«Identitat, arrels i tradicions»

El programa educatiu de cultura popular i tradicional catalana «Identitat, arrels i tradicions» de la Diputació de Girona s’adreça, d’una banda, a les entitats i associacions de cultura popular i tradicional catalana ubicades a les comarques gironines que ofereixin propostes pedagògiques individualitzades als centres educatius del territori gironí.

D’altra banda, el programa educatiu «Identitat, arrels i tradicions» destina una oferta didàctica als centres escolars per tal que puguin completar la formació dels estudiants de manera que coneguin de primera mà la cultura popular i tradicional catalana a través de les entitats i associacions.

La finalitat del programa educatiu «Identitat, arrels i tradicions» de la Diputació de Girona és facilitar que els alumnes puguin forjar la seva identitat cultural mitjançant el foment de les activitats desenvolupades per les entitats i associacions de cultura popular i tradicional catalana d’arreu del territori gironí. El programa parteix de la base que l’educació és el millor camí per aconseguir-ho i que els alumnes d’ara són el futur i la continuïtat per assolir l’arrelament de la cultura tradicional catalana.