La Diputació de Girona, mitjançant el Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, ha preparat un recull de bones pràctiques per fer arribar a tots els ajuntaments de la demarcació. L'objectiu és facilitar l'accés a la informació de totes les mesures i instruments de tipus econòmic i fiscal adoptats pel món local, provinents de la revisió de les mesures de competència local vinculades a la situació d'emergència provocada pel coronavirus i publicades per algunes entitats locals de Catalunya.

En el document, s'hi concreten algunes pautes i propostes que es podrien desenvolupar i també uns models de bases per convocar algunes de les subvencions suggerides. Tot plegat, perquè els ajuntaments que ho desitgin puguin implementar les mesures de manera més àgil i ràpida als seus municipis.

El vicepresident primer de la Diputació, Pau Presas, explica que segueixen posant «eines al servei dels ajuntaments de la demarcació de Girona per prendre mesures de caràcter econòmic i social que ajudin a revitalitzar l'economia social».

Aquesta iniciativa forma part de tot el paquet de mesures que ha tirat endavant la Diputació de Girona des del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, com ara les diverses propostes formatives per a tècnics municipals amb continguts específics per fer front a les conseqüències de la gestió contra la COVID-19, la realització d'estudis per conèixer les afectacions del confinament entre els sectors econòmics, el desenvolupament d'una plataforma per facilitar la compravenda en línia dels comerços locals i, conjuntament amb el Servei de Difusió i Girona Excel·lent, la campanya de promoció del producte i el comerç de proximitat «Ajudem-nos».

«S'ha realitzat un treball intens de recerca durant aquests dies i també s'hi han inclòs propostes pròpies que han sorgit del mateix Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació que ajudaran a dinamitzar el teixit econòmic i el comerç local i a superar la crisi econòmica que està comportant la pandèmia de la COVID-19», ha afegit el vicepresident.

El recull de propostes s'ha estructurat en cinc grans blocs (fiscalitat, pressupostos municipals, contractació i proveïdors, abastament i sensibilització), amb l'objectiu de treballar en els àmbits de la recuperació econòmica, la promoció del comerç i l'economia local, i pal·liar els efectes socials d'aquesta crisi sanitària.

Aquest és un document de treball obert i viu, que s'actualitzarà permanentment des del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local. En aquest sentit, és probable que en les properes setmanes altres administracions desenvolupin línies de subvencions per cobrir algunes de les mancances que s'hi exposen, que serviran per actualitzar la informació continguda.