Salt atén més de 600 joves durant el 2019 amb el programa d'Ocupació Juvenil. Aquest programa té com a objectiu facilitar i acompanyar la transició dels joves des del sistema educatiu fins al món laboral.

La iniciativa forma part dels projectes que duu a terme l'àrea de Joventut de l'Ajuntament de la vila i està finançada pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europa. 300 d'aquests 600 joves van ser atesos mitjançant tutories en què treballaven la millora de les competències d'accés a l'ocupació, com són el plantejament d'un objectiu laboral, la creació d'un currículum i la realització d'una recerca activa de feina. L'àrea de Joventut va destacar que s'ha pogut atendre aquest nombre de joves gràcies a la col·laboració i treball conjunt de la comissió de joves de la Taula de Formació Laboral, les àrees d'Educació i Ocupació, els instituts públics de la vila, l'Oficina de Treball, el Consorci de Benestar Social i les entitats del tercer sector.

Durant el 2019 es van iniciar nous projectes, com el programa de beques per a la formació en arbitratge i el curs d'atenció al client i logística. Aquest 2020 també es farà un curs de monitor esportiu.