Fa més de tres anys que la població pateix diverses afectacions de la paperera de Sarrià i els responsables de l'empresa no donen una solució definitiva. El conseller delegat del grup Hinojosa i el gerent de la fàbrica afirmen que, de moment, continuaran els problemes mediambientals derivats de la producció de cartró. Ni pensen tancar la fàbrica.

Però les administracions hi són per fer complir les lleis i protegir les persones. Només amb les olors molestes (pudors), no es dona compliment a l'ordenança municipal d'olors, on es limita a 3 unitats/m3 una concentració odorífera que els mateixos informes de l'empresa ara certifiquen 10 uo/m3, 60 uo/m3 en un inici i 50 uo/m3 l'any passat. Quins anys! I encara no es parla d'una solució definitiva?

Tot i haver patit el catàleg complet d'impactes ambientals amb la històrica Torras, a algú se li va ocórrer fomentar i permetre la subrogació de la mateixa amb una activitat industrial semblant enmig de la població, sense garantir-ne les condicions necessàries pel que fa a l'autorització mediambiental, ni es va reaccionar a temps per exigir les millors tècniques disponibles (MTD), d'obligat compliment per a la indústria del paper, segons Directiva europea.

Els requeriments de la Generalitat a l'empresa (27 febrer 2019) no s'han executat definitivament i el pla de gestió d'olors (segons la consultora de l'empresa) té un termini d'actuacions sobre els principals focus emissors aquest mes i apunta el 2020 per identificar la resta.

És possible que l'autoritat ambiental (Departament de Territori i Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya mitjançant la Direcció General de Qualitat Ambiental) permeti aquesta situació amb pudors insuportables i emissions a l'atmosfera (COV)?

Un grup de veïns i veïnes (Plataforma Prou de Sarrià de Ter) i diverses entitats han presentat denúncia a la fiscalia, s'han fet denúncies voluntàries, requeriments per part de la Policia Municipal i una consulta municipal a la ciutadania (2017) amb resultat majoritari d'afectacions i necessitat de mesures.

El Consell Comarcal del Gironès ha de crear una taula d'anàlisi sobre els impactes ambientals als municipis afectats i la Comissió de Medi Ambient de la Generalitat debatrà una proposta de resolució en suport a l'Ajuntament de Sarrià de Ter i les afectacions mediambientals de l'empresa paperera de Sarrià.

El nou consistori vol aplicar de manera immediata l'ordenança municipal d'olors (ja és hora!) i apel·la totes les instàncies perquè es resolgui el conflicte el mes aviat possible. El Tribunal Europeu de Drets Humans ja s'ha pronunciat en casos similars en favor al dret a la intimitat i la Llei catalana de prevenció i control ambiental de les activitats i la de Salut pública són molt clares en la defensa de les persones i el medi ambient davant les activitats industrials: la salut i el benestar i la millora de la cohesió social.

Hinojosa no ens deixa respirar. Nit i dia. L'estiu és insuportable. Fem curt l'hivern de la desesperació (mediambiental) i exigim una primavera d'esperança.