Ciutadans va reclamar ahir una auditoria sobre l'estat de les línies elèctriques de la ciutat de Girona. El portaveu del grup municipal, Daniel Pamplona, ha presentat una moció per ser debatuda en el ple de dilluns amb diferents propostes per solucionar els talls de llum que pateixen alguns barris.

La formació sol·licita una auditoria sobre l'estat de les instal·lacions, consums, potències i incidències del servei de subministrament elèctric a Endesa. També proposa instar la companyia a la revisió periòdica de la xarxa. Pamplona considera «injust» que els veïns que estan al corrent de pagament pateixin talls de llum i que el govern municipal no s'hi impliqui «prou» per resoldre-ho. Cs també demana que l'Ajuntament es personi com a acusació particular contra aquells individus que manipulin dispositius o es dediquin a activitats il·lícites com el cultiu de marihuana.