La Plataforma Prou de Sarrià de Ter ha iniciat una campanya per recollir testimonis de persones o famílies que estiguin patint problemes de salut a conseqüència de l'activitat de la fàbrica paperera Hinojosa. La plataforma ha distribuïtdos formularis que els potencials afectats han d'omplir per fer saber a «l'Ajuntament de Sarrià i a la Generalitat i a la justícia perquè d'una vegada per totes aturin la producció» de la planta. Un dels fomularis és per a les persones majors d'edat i un altre és per si es té persones al seu càrrec, com ara menors o persones amb algun tipus de dependència.

En un comunicat, la plataforma fa una crida a totes aquelles persones que viuen, treballen o practiquen activitats esportives o de lleure a la zona de Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Girona Nord o Pont Major, i tenen «la desgràcia d'haver de patir la contaminació de la fàbrica Hinojosa».

Els impulsors de la crida exposen que «l'Organització Mundial de la Salut defineix la Salut com l'estat de complet benestar físic, mental i social, i no sols l'absència d'afeccions o malalties». Per això indiquen que «la contaminació per les males olors que genera diàriament la fàbrica està afectant la salut de les persones que estan sent exposades» i que «l'alteració de l'estat de salut pot ser molt variada, depenent de diversos factors, com els tipus de contaminants, el temps d'exposició, les patologies de les persones, la seva edat».

Entre els exemples citen l'insomni, el mal humor, el mal de cap, la dificultat per respirar, l'estrès, nàusees, vòmits, problemes de concentració i hipertensió arterial, entre d'altres.

L'avís previ

La iniciativa és una resposta a unes declaracions de l'ara alcalde en funcions, Narcís Fajula, que hauria assenyalat que no disposaven d'informació que acrediti que amb l'activitat de la fàbrica hi ha o hi pot haver un dany per a la salut. Aleshores, els responsables de la Plataforma van avisar que prepararien «instruccions clares de com obtenir aquests informes de salut o declaracions jurades de cara a documentar-ho».

Amb el formulari omplert, aquells qui considerin que el seu «estat de salut està afectat pel soroll o per les emissions de productes químics o pudors de la fàbrica Hinojosa Paperera de Sarrià», i els qui considerin «necessari que l'alcalde de l'Ajuntament de Sarrià de Ter aturi la producció de la fàbrica fins que l'empresa apliqui totes les mesures necessàries per seguir funcionant sense contaminar», que el facin arribar al Departament jurídic de l'Ajuntament.

Consideren que amb aquesta instància fan saber a l'alcalde, «com a autoritat sanitària amb competència per adoptar les mesures cautelars pertinents si es produeix un risc per a la salut individual o col·lectiva, o si se sospita raonablement que n'hi pot haver, que el teu estat de salut o el de les persones a càrrec teu està afectat per la contaminació de la fàbrica», i se li sol·licita que actuï en conseqüència, de manera immediata i contundent» emparant-se en la Llei.