La meitat de les compres d'habitatge a les comarques gironines del 2018 es van fer sense necessitat de signar cap hipoteca. Aquesta dada confirma que la compra de pisos s'ha convertit en un dels refugis segurs dels inversors davant de la manca d'estímuls per part de les entitats financeres i també per la inseguretat de la borsa que l'any passat va presentar un balanç força negatiu en el seu conjunt. Dels més d'11.000 habitatges que es van signar en compravenda l'any passat, una mica més de 5.900 van comptar amb una hipoteca per poder executar l'adquisició. És a dir, que un 45% de les compres es van fer sense finançament bancari.

És una tendència però que no arriba de nou a la demarcació, però va agafant relleu pel seu volum des de 2012. Ja va ser fa sis anys quan es va canviar la tendència i es va passar a tenir més hipoteques que habitatges venuts, cosa que mostrava un paisatge després de la gran crisi en el qual moltes famílies havien hagut de rehipotecar les propietats per fer front als seus deutes. És llavors quan es comptabilitzen unes 600 vendes més que hipoteques, el que seria el primer símptoma de creixement inversor.

L'any passat a Girona es van formalitzar 5.957 hipoteques sobre habitatges, cosa que representa un increment del 7,5% respecte del 2017, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta de la xifra més alta des del 2012, quan aleshores se'n van formalitzar 6.212. Pel que fa a l'import prestat, va ascendir fins als 742,4 milions d'euros, xifra que representa un increment del 10% respecte de l'any anterior i va situar l'import mitjà de cada préstec en 124.636 euros.

Malgrat que en nombres absoluts el 2018 és el que es van registrar més operacions sense endeutament, no és el que més compravendes en efectiu es van tancar en termes relatius. L'any 2017 es va registrar un 46,5% de les vendes sense necessitat de recórrer al crèdit, amb una xifra absoluta molt propera a la de l'any passat: 4.815 habitatges. I això en un context on el 2017 es va alentir a final d'any per la tensió política i el 2018 per la sentència del Suprem sobre els Actes Jurídics Documentats. No obstant això, des de 2013, són prop d'un 40% les compravendes d'habitatges que es fan sense necessitat d'obtenir crèdit extraordinari dels bancs.

Probablement, aquesta tendència també explica el creixement del preu del lloguer, ja que que la quota mensual no s'estableix tant segons el deute bancari sinó sobre el benefici que preveia obtenir el llogater i inversor.

Girona per davant de Barcelona

Aquest creixement de l'habitatge com a inversió és el doble a Girona del que figura a Barcelona. Encara que per demarcacions, a la de Barcelona es van signar 43.692 hipoteques, amb un import mitjà de 6.814 milions d'euros, mentre que a la de Girona 5.957 (742,4 milions d'euros), en percentatge d'habitatges lliures de crèdit es redueix a un 20% en el cas de la capital catalana, menys de la meitat del comptabilitzat a Girona.

A més significa una reducció important respecte al que havia succeït en anys anteriors: el 2017 i el 2016, pràcticament un de cada tres habitatges que es comprava a la província de Barcelona es feia sense hipoteca. En l'últim any això s'ha reduït i coincideix també amb una frenada de l'escalada de preus del lloguer.