Un grup que neteja voluntàriament els rius de Girona i batejat com la Brigada del Salabret ha denunciat l'abocament incontrolat de tovalloletes i altres deixalles al riu Güell, a l'alçada del polígon Mas Xirgu. Hi arriben per una canonada que desemboca directament al riu, al carrer Sarrià de Ter.

Per retirar tot el que hi havia dins del riu van necessitar anar-hi almenys cinc dies i van arribar a treure un seient de massatges i molta runa. Joan Olivet ha explicat que han rebut l'ajut de treballadors de la deixalleria de Girona per recollir amb «efectivitat i rapidesa» el que ells anaven retirant de la riba.