01 de gener de 2019
01.01.2019

Salt destinarà més de 80.000 euros a la neteja i manteniment d'espais d'esbarjo i infantils

L'Ajuntament obre un concurs perquè una o més empreses netegin 24 places i els jocs infantils, 23 punts amb tanques i mobiliari urbà i 26 parades d'autobús

01.01.2019 | 06:30
A la plaça Catalunya es vol garantir el manteniment de les tanques i el mobiliari.

L'Ajuntament de Salt preveu destinar, per als propers anys, uns 244.000 euros als serveis de neteja i manteniment dels espais públics amb paviment tou, dels paraments verticals i dels jocs infantils del nucli urbà. Són, doncs, uns 81.000 euros cada any. No obstant, la xifra per reduir-se en ofertes econòmiques que proposar les empreses que s'interessin per obtenir el contracte en funció del concurs públic obert recentment pel consistori. Es preveu una pròrroga de, com a màxim, un any.

En concret, la idea de l'Ajuntament és que una o més empreses s'encarreguin de tres aspectes concrets, que queden dividits en tres blocs. Per una banda hi ha la neteja de les places toves i dels elements infantils i altre mobiliari urbà que hi són presents. En segon terme, hi ha un lot sobre les neteges verticals de punts de llum i de marquesines de les parades d'autobús. Finalment, hi ha el manteniment dels elements infantils i altres elements de mobiliari urbà de les places. Cadascun d'aquests blocs inclou un detall concret de cada espai del municipi que s'ha de tractar.

Entrant més en detall, pel que fa al primer apartat i al tercer apartat, el consistori recorda que la neteja dels diferents espais públics, i en especial aquells que són utilitzats pels veïns com «a zones d'esbarjo i molt especialment pels infants és important per tal de mantenir un bon servei a la població i garantir que de la seva utilització en puguin derivar problemes posteriors». En aquest bloc, s'hi inclou una relació amb el manteniment dels diferents elements que hi ha als parcs urbans «és primordial per tal de garantir que les activitats que s'hi desenvolupen es poden realitzar amb les millors condicions de seguretat pels infants, i que les possibles deficiències de manteniment no posaran en risc aquesta seguretat». Pel que fa al lot referit als espais públic amb paviment tou i dels elements infantils i altre mobiliari urbà, l'Ajuntament relaciona 24 places i equipaments. El llistat vinculat al manteniment dels elements infantils i altres elements de mobiliari urbà de les places com ara tanques, inclou 23 punts.

Pel que fa al segon apartat, el consistori especifica que tenir els punts de llums (lluminàries municipals als carrers) i les marquesines de les parades d'autobús, netes dona «una bona imatge dels serveis municipals» i permet garantir que les «condicions d'il·luminació nocturna compleixen amb els requeriments legals, que poden variar per un mal manteniment dels pàmpols i vidres de les diferents lluminàries». El llistat del consistori contempla 26 parades de bus.

La puntuació de les empreses que aspirin a adjudicar-se un o més lots del concurs contempla que la meitat de la puntuació es determini per les millores que ofereixi l'empresa que vulgui fer el servei i que no suposi cap cost extra per l'Ajuntament. Un 30% de la puntuació s'establirà en funció d'aspectes socials i, finalment, un 20% en base a criteris econòmics.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook