26 de setembre de 2016
26.09.2016
POL╚MICA PEL NOU REGLAMENT MUNICIPAL

Girona vol garantir que els regidors no jurin el cÓrrec evitant ser fidels a la Constituciˇ

L'esbˇs del Reglament OrgÓnic Municipal busca impedir frases que buidin de contingut la promesa a la Carta Magna

26.09.2016 | 06:30
Les sessions plenÓries es regularan diferent quan s┤aprovi el nou Reglament OrgÓnic Municipal.

L'Ajuntament de Girona està redactant un nou Reglament Orgànic Municipal (ROM) que pretén aclarir la manera de fer el jurament o promesa del càrrec com a regidor i que limita la participació ciutadana, de les entitats i els grups de l'oposició, durant els plens municipals. L'equip de govern està buscant el consens per tirar-lo endavant però els partits s'hi estan mostrant reticents. De fet, estava previst dur el ROM a aprovació durant el ple del mes de setembre, però es va ajornar amb l'objectiu de tenir un mes més per pactar i per trobar els suports, amb l'objectiu que es pugui portar a debat a la sessió plenària de l'octubre.

Pel que fa a la constitució de la corporació, s'exposa que la mesa d'edat «prendrà jurament o promesa del càrrec a tots els regidors i regidores electes, d'acord amb la fórmula establerta legalment o reglamentàriament per la presa de possessió». En aquest sentit, el text indica que «si algun dels membres electes es nega a efectuar el jurament o promesa esmentat, o l'efectua mitjançant expressions que impliquin condició, reserva o limitació, de manera que buidin de contingut el compromís adquirit de respecte a la Constitució i al model democràtic que aquesta representa, la Mesa d'edat, prèvia consulta amb el Secretari/a de la Corporació, els impedirà prendre possessió del càrrec i els comminarà que abandonin l'escó». D'aquesta manera, el ROM podria inhabilitar fórmules com la que solen utilitzar alguns grups municipals sobiranistes i independentistes per fer encabir la promesa del càrrec però amb afegitons que, segons el text que ara té redactat l'Ajuntament, poden aigualir el «respecte a la constitució i al model democràtic que aquesta representa».

Respecte als ciutadans, les entitats i els grups municipals que vulguin presentar mocions per debatre al ple, hi ha diferents canvis que restringeixen la participació. Per exemple, en la part de control a l'equip de govern, s'apunta que «no es podran presentar més de dues mocions per grup en cada sessió». També s'especifica que «no es podran presentar mocions sobre assumptes que excedeixin de la competència municipal». D'aquesta manera, no es permetria preguntar sobre temes nacionals, estatals o internacionals.

Mocions, precs i preguntes

Altres aspectes són que «quan una moció sigui rebutjada pel ple, no es podrà presentar una nova moció sobre el mateix tema durant el termini d'un any o que si diversos grups, en la mateixa sessió plenària, presenten diverses mocions sobre el mateix tema «solament s'inclourà a l'ordre del dia la primera que hagi tingut entrada al registre general de l'Ajuntament, presentant-se al Ple la resta com a esmena a la totalitat de la moció que figuri a l'ordre del dia». Sobre les mocions, es deixa clar que «la votació de les mocions serà de la totalitat del seu text, no admetent-se votacions parcials, sense perjudici de la possibilitat de presentar-se esmenes de caràcter parcial». Ara mateix, de vegades algunes mocions es parteixen, es van votant punt per punt per tal que almenys una part del text s'aprovi sense aprovar-se tot el document de la moció.

En l'apartat de precs i preguntes s'assenyala que els grups municipals i, en el cas d'haver-n'hi els regidors no adscrits, «podran formular en cada sessió un màxim de dos precs i deu preguntes per grup, amb un termini màxim d'exposició de cinc minuts». A més, s'indica que «no es podran formular precs que proposin actuacions que excedeixin de la competència ni efectuar preguntes alienes a aquesta».
El document pendent d'aprovació al ROM deixa clar que els ciutadans o entitats que vulguin participar al ple no podran parlar de matèries com «les corresponents als tributs municipals, així com també aquells precs que vagin en contra de les facultats que la Constitució espanyola o l'Estatut d'Autonomia de Catalunya reconeixen als ens locals». A més, les entitats o veïns que vulguin participar en una sessió plenària hauran d'avisar un mes abans del dia del ple entrant la petició al registre municipal. Aquest termini ja és el vigent al ROM actual. Pel que fa al registre s'exposa que «en cap cas s'acceptarà la inscripció de les entitats l'objectiu de les quals sigui anticonstitucional».

Sense pancartes al ple

Les sessions es faran sempre a «l'edifici consistorial excepte «per raons de força major» i es podran celebrar a porta tancada «per raons d'ordre públic». El públic assistent no podrà «efectuar manifestacions de grat o desgrat» ni «tampoc exhibir pancartes o cartells». l'alcalde o alcaldessa podrà «adoptar les mesures que consideri convenients, inclosa la d'ordenar l'expulsió de la sala als qui pertorbessin l'ordre, faltessin a les bones maneres o es neguessin a retirar les pancartes o cartells».

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook