RM Assessors es va agrupar amb la Gestoria Sanllehí, la qual té més de cent anys d'història, el desembre de l'any 2018, per donar servei a l'Alt Empordà, oferint tot el que poden necessitar empreses i particulars per relacionar-se amb les administracions públiques o per assegurar-se el compliment de les obligacions legals. RM Assessors es va fundar el gener de 1959 a Girona, i té l'oficina a la Gran Via Jaume I, 14, baixos. La delegació de Figueres està situada a l'avinguda Salvador Dalí, 146. Al capdavant d'aquesta hi ha Rupert Sanllehí, economista, i Cristina Romaguera, advocada, els quals responen a les preguntes més freqüents en aquests temps d'incertesa.

- Es pot aplicar alguna exoneració a la quota de la Seguretat Social dels treballadors per a aquelles empreses que actualment estan afectades per la crisi de la Covid-19?

- Sí, totes les empreses que hagin estat obligades a suspendre la seva activitat poden tramitar un ERTO per impediment, i exonerar-se de la quota empresarial de la Seguretat Social fins a la reobertura o fins al 31/01/2021. L'exoneració serà del 100% quan l'empresa ocupi menys de 50 treballadors i del 90% quan sigui més gran. D'altra banda, les que hagin vist limitada la seva activitat poden tramitar un ERTO per limitacions i, si és concedit per l'Autoritat Laboral competent, es podran exonerar respecte dels treballadors que tinguin la jornada suspesa o reduïda un percentatge del 100%, 90%, 85% i 80%, respectivament pels mesos d'octubre a gener del 2021. I, si són més de 50 treballadors, aleshores el percentatge és inferior.

- Els arrendataris de locals comercials o amb ús limitat han de continuar pagant el mateix import de la renda?

- No, podran negociar les condicions amb l'arrendador. La norma determina que de no ser possible l'acord tindrà lloc una rebaixa del 50% en els establiments obligats a tancar; i, en el cas de negocis privats de funcionar en part, la rebaixa serà proporcional a la part del local que no s'hagués pogut aprofitar.

- Hi ha subvencions per a empreses?

- Sí, recentment s'han anat anunciant diverses subvencions per diferents sectors afectats per la Covid-19. A blog.rm-assessors.com informem de les novetats legals, dels ajuts i de les subvencions. Per evitar la saturació, els nostres clients poden seleccionar les matèries sobre les quals volen rebre informació.

- Quina solució donaríeu a una societat que, per la crisi, no pot assumir els seus deutes?

- Caldria analitzar la situació econòmica de l'empresa. En cas de trobar-se amb pèrdues que deixen reduït el seu patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social, recomanaríem la dissolució o, si s'escau, fer un concurs de creditors, per tal d'eximir de les possibles responsabilitats que puguin recaure sobre els administradors. En altres casos pot ser recomanable realitzar fusions, o escissions, que són altres fórmules de reestructuració d'empreses.

- I a una persona física?

- El Reial Decret Llei 1/2015 va crear un «Mecanisme de la segona oportunitat», pel qual es permet renegociar els deutes o exonerar-los, parcialment o totalment, sempre que compleixin els requisits.

- Quina solució donaríeu als empresaris que no cobren les factures?

- Els recomanaríem reclamar el deute per burofax o una altra forma de la qual en quedi constància. Si la reclamació és infructuosa, es pot interposar una demanda judicial de procediment monitori per constrènyer el deutor a pagar i, si no es pogués cobrar per insolvència del deutor, almenys es podria recuperar l'IVA repercutit.

RM ASSESSORS-SANLLEHÍ

RM ASSESSORS-SANLLEHÍ

  • Adreça: avinguda Salvador Dalí, 146
  • Telèfon: 972 511 713
  • Web: www.rm-assessors.cat