El Govern ha autoritzat aquest dimarts la creació de l'empresa energètica pública de Catalunya, amb la marca L'Energètica, i ha aprovat els estatuts que la defineixen com el mitjà propi de la Generalitat per incidir i millorar el mercat energètic català.

En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha explicat que la societat serà de capital anònim i unipersonal, i tindrà com a objecte social tota mena d'activitats, obres i serveis relacionats amb l'energia elèctrica procedent de fonts d'energia renovables.

Els àmbits essencials d'actuació seran la generació d'energia provinent de fonts d'energia renovables per aprofitar el potencial de les instal·lacions, edificacions i infraestructures de la Generalitat i del sector públic, i la comercialització d'energia procedent de fonts d'energia renovables per subministrar-la, com un mitjà propi, a l'administració catalana.

A més a més, podrà operar i incidir en àmbits com la generació elèctrica: els serveis de recàrrega de cotxes públics; els serveis d'emmagatzematge; els serveis d'agregació de demanda flexible i els de comercialització vinculats a aquests nous models econòmics, i el subministrament d'energia a la mateixa administració.

Les activitats, segons Plaja, es podran desenvolupar de manera directa o indirecta, sempre atenent la normativa sobre separació d'activitats regulades, i han de contribuir "a accelerar la transició cap a un model energètic distribuït, democràtic, amb cohesió territorial i participat per la ciutadania".

El Govern nomenarà el president del consell d'administració i, a més d'aquest òrgan i la junta general d'accionistes, L'Energètica comptarà amb un consell assessor, que integraran persones amb "experiència contrastada" en matèria d'energia, que haurà d'elaborar informes a petició del consell d'administració i que podrà elevar propostes de mesures i d'accions.

Està previst que el consell d'administració i el consell assessor es constitueixin durant les pròximes setmanes, ha dit Plaja.

Transició energètica

La portaveu del Govern ha assegurat que l'energètica pública serà clau per accelerar la transició energètica a Catalunya amb l'objectiu de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en un 55% el 2030 i per assolir la neutralitat d'emissions de carboni el 2050.

En l'àmbit de la generació, promourà projectes d'autoconsum o bé de generació distribuïda a tots els edificis públics de la Generalitat, i ocuparà el 100% de l'espai disponible i adequat a cada ubicació.

També desenvoluparà projectes propis o compartits amb les entitats locals per aportar el seu coneixement tècnic; podrà participar en un percentatge de projectes privats que comptin amb l'aval del territori, i gestionarà les centrals hidroelèctriques a mesura que acabin les concessions actuals.

En l'àmbit de la gestió de l'energia, els projectes d'autoconsum d'equipaments de la Generalitat poden ser la base per a autoconsums compartits i comunitats energètiques en què podran participar "famílies vulnerables properes".

A més a més, podrà aplicar "una política d'aprovisionament energètic" de la Generalitat en la qual s'establiran acords bilaterals amb generadors locals i en què es participarà en la propietat de projectes de generació.

Això, ha afegit Plaja, permetrà exercir l'activitat de comercialització a partir d'establir un vincle entre generació i consum; de gestionar els excedents d'autoconsum; d'oferir una proposta de valor a les entitats locals i de generar ingressos a partir del subministrament d'energia a la Generalitat.

A través de la participació i la inversió en projectes o iniciatives, l'energètica pública podrà actuar en activitats vinculades a la seguretat energètica de Catalunya, com l'emmagatzematge d'energia, o en el desenvolupament de noves formes i models de gestió de l'energia que contribuiran a una participació cada vegada més directa de la ciutadania en el mercat energètic, com les comunitats energètiques o l'agregació d'energia.