La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha publicat un estudi sobre la regulació dels habitatges d'ús turístic a Espanya en què recomana una revisió en profunditat de la normativa aprovada en els últims anys dirigida a "unificar criteris", així com eliminar restriccions.

La CNMC considera que la proliferació de normes durant els últims anys ha configurat "un marc heterogeni i altament restrictiu" amb aquesta activitat. Així la principal conclusió és que moltes de les normes autonòmiques i locals a Espanya no superen el test de necessitat i proporcionalitat.

En opinió de la CNMC, "l'expansió dels habitatges turístics ha intensificat la competència, propiciant menors preus i més qualitat dels allotjaments turístics" en el sector turístic.

Així mateix, considera que alguns dels efectes negatius atribuïts al creixement dels habitatges turístics, com els derivats de la congestió (soroll, efectes sobre el medi ambient), són, en realitat, consubstancials al conjunt de l'activitat turística i precisen d'un enfocament regulador global sobre el sector

A més, apunta que factors com la pressió sobre els preus de l'habitatge, "no compten amb evidència empírica robusta que doni suport la seva magnitud".

D'altra banda considera, les molèsties que es poden produir en els edificis on conviuen residents i viatgers han de ser abordades de la manera més proporcionada, probablement utilitzant un altre tipus de normativa, com s'ha produït en altres ciutats europees.

Eliminar restriccions

En conseqüència, Competència recomana revisar la regulació actual dels habitatges turístics per assegurar que sigui "necessària i proporcionada" i eliminar "restriccions especialment greus" en la regulació existent.

Entre elles, enumera prohibició de llicències per a habitatges turístics, l'aplicació de moratòries i zonificació de ciutats, l'establiment de quotes per zones, la prohibició de llogar habitacions, la limitació de la durada de l'estada, l'establiment de l'espai mínim o la regulació dels preus dels lloguers.

També suggereix evitar requisits i obligacions que suposen una càrrega per als titulars d'habitatges, com ara les exigències d'equipament i serveis mínims (climatització, wifi, assistència telefònica o plaques distintives), els règims d'autorització prèvia o l'exigència de comunicació de preus a l'Administració, "llevat que resultin indispensables i proporcionats per protegir una raó imperiosa d'interès general".

Aportació de riques als barris

"Els habitatges turístics contribueixen, a més, a una utilització més racional dels espais urbans, ja que, a diferència d'altres formes d'allotjament turístic, poden ser habitades amb caràcter habitual pels residents i arrendades als viatgers en els moments de més demanda ", assenyala.

A més, l'informe considera que "els habitatges turístics aporten riquesa als ciutadans, contribueixen a recuperar barris tradicionalment degradats i tenen un efecte positiu d'arrossegament sobre el comerç local i sobre el turisme en el seu conjunt".

Per tot això la CNMC considera que la regulació dels habitatges turístics ha d'estar motivada per "l'existència d'una fallada de mercat o una raó imperiosa d'interès general", i, a més, ha de ser proporcionada.