El sistema universitari català lidera l'atracció de personal docent i investigador (PDI) universitari estranger a Espanya quant a percentatge, amb un 4,7% del total del seu professorat, dos punts per sobre de la mitjana, situada en el 2,4%.

Així ho recull l'informe 'Les universitats espanyoles. Una perspectiva autonòmica 2017', de la Fundació CYD, amb dades del curs 2015-2016, en el qual s'assenyala que Catalunya, al costat de Navarra (4,6%) i Castella i Lleó (3,5%) són les úniques que se situen per sobre del 3%.

Darrere d'elles se situen Madrid (2,6%), Balears (2,2%), Euskadi (1,6%) i Múrcia (1,5%), en un rànquing que tanquen Canàries, Extremadura i Galícia, amb un 1%, i La Rioja, amb un 0,5% del total del seu professorat.

Segons l'estudi, que recull dades del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, del total de 20.343 professors a Catalunya --17,2% dels 118.094 a Espanya--, un 9,3% és menor de 35 anys i un 14,5% és de 60 anys o més.

El percentatge de professors per sobre dels 60 anys se situa en la mitjana espanyola, que és del 14,4%, mentre que la de més joves de 35% és superior a la mitjana, que és del 7,7%.

Per universitats catalanes, la que té un major percentatge de PDI estranger és l'Universitat Pompeu Fabra (UPF), amb un 15,4%; seguida de l'Abat Oliba CEU (UAO), amb un 12%, la de Vic-Central de Catalunya (Uvic-UCC), amb un 7,6%, i la Ramon Llull (URL), amb un 6,6%.

Respecte a l'alumnat, Catalunya se situa, amb un 6% dels seus 173.903 estudiants, en la segona posició del rànquing, solament per darrere en percentatge de Madrid i Navarra, amb un 6% del seu alumnat de procedència estrangera.