El projecte de salut comunitària 'Arts en Salut', impulsat per l'equip d'atenció primària (EAP) de Figueres, ha rebut la distinció d’excel·lència per part del Departament de Salut. En concret, s'ha destacat "la seva capacitat de promoció de la salut comunitària amb un enfocament local i multidisciplinari".

'Arts en Salut' és una iniciativa que proposa activitats culturals i artístiques als professionals de la salut per tal d'abordar els problemes de la fibromiàlgia. L’objectiu és el d’avaluar l’efectivitat d’aquesta metodologia a l’hora de millorar les capacitats funcionals de les persones en quatre aspectes: el psicològic, el biològic, el social i el de conducta.

El projecte, que es desenvolupa conjuntament amb el Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles del Departament de Cultura i el Museu de l’Empordà, ha completat les sessions del primer grup durant les darreres setmanes amb la participació de 15 pacients i 12 sessions basades en la metodologia ‘Arts en Salut’ al Museu de l’Empordà. Professionals i col·laboradors vinculats a l’entitat especialitzada Adhoc Cultura han dinamitzat cada sessió, amb el suport de professionals de medicina i infermeria de l'EAP Figueres i, com a observadors, dels referents en benestar emocional i comunitari (RBEC) del centre.

A part del de Figueres, també han rebut una qualificació d’excel·lent per part del Comitè Avaluador del Comitè Assessor de l’Estratègia de salut a l’atenció primària i comunitària dos projectes més, impulsats pels EAP de Montilivi - Vila-roja (Girona) i d'Olot.

Tots aquests projectes s’emmarquen dins del Pla de Salut de Catalunya 2021-2025 que, en l’àmbit de l’atenció primària i comunitària (APiC), té l’objectiu estratègic d’impulsar la implicació local i l’equitat territorial en el foment de la salut, la qual cosa implica un treball compartit amb associacions, comunitats, ajuntaments i altres entitats del territori.