El tram de l’N-II que transcorre pel terme municipal de la Jonquera ha estat cedit interadministrativament a favor de l’Ajuntament. Fins ara, qui tenia les competències de la via (que va del supermercat Esclat al pont de l’Autopista) era el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern espanyol, però ara s’han traspassat, evitant així el tancament de diversos accessos, «com, per exemple, el de l’Hotel Tramuntana, el d’Andamur i el de l’Outlet Gran Jonquera», segons explica l’alcaldessa de la localitat, Míriam Lanero. D’aquesta manera, se soluciona l’accés a la GI-500, la carretera que va fins a Agullana. «El trànsit serà més fluid i podrem continuar amb el creixement econòmic de la vila», apunta Lanero.

En aquest sentit, la cessió d’un tram de l’N-II a la corporació local de la Jonquera troba el seu origen el maig de 2022, quan la Direcció General de Carreteres va anunciar la supressió de l’enllaç a la sortida 2 de l’autopista, entre els punts quilomètrics 6+000 i 8+000, bloquejant l’accés al polígon de la Campa. Per tot això, el consistori es va reunir amb els empresaris afectats pel tancament del ramal i es va consensuar, amb els serveis jurídics de les empreses i els de l’ajuntament, interposar un recurs contenciós. «Aquest recurs el van presentar tan individualment les empreses afectades, com l’Ajuntament. Per tant, estem en litigi amb l’Estat espanyol pel tancament d’aquest accés», assenyala Lanero.

Paral·lelament, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana també va anunciar a l’Ajuntament de la Jonquera que es plantejava el tancament d’altres accessos de l’N-II. Al mateix temps, es va sumar un altre problema, i és que amb la modificació puntual número 11 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), es va establir un canvi en els accessos des de l’AP-7. Tot això, va fer que el govern municipal posés fil a l’agulla per trobar una solució, i «amb les delegacions del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana a Girona i a Barcelona, es va consensuar modificar el traçat de la sortida de l’AP-7 per la incorporació a l’N-II perquè els cotxes tinguessin més recorregut per circulació», apunta l’alcaldessa. Alhora, per fer més àgil l’accés a la carretera que porta a Agullana des de la rotonda, es va establir traçar un carril directe per sortir de l’AP-7. «Així, s’aniria pel lateral per arribar a la GI-500 sense necessitat d’entrar a la rotonda de Can Quartos», especifica Miriam Lanero. Ara bé, totes aquestes propostes, i els seus respectius informes, van ser declinades pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana  a Madrid.

No obstant això, es va oferir una alternativa: fer la cessió d’un tram de l’N-II al consistori. «Quan es formula aquesta possibilitat, des de l’Ajuntament mantenim converses amb el Ministeri per analitzar-la. Un cop valorada, es conclou que és viable tant tècnicament com econòmicament, tal com consta a l’expedient i informes tècnics i jurídics, que són favorables. Per això hem optat per aquesta via», subratlla Lanero.

Vot en contra d’Esquerra

La cessió interadministrativa d’un tram de l’N-II a la Jonquera es va aprovar en un ple extraordinari celebrat el juliol, amb els vots favorables de Junts i Tots. En canvi, Esquerra va votar en contra, ja que el grup municipal considera que el cost de manteniment per mantenir i solucionar els accessos de la zona comercial de Can Quartos és molt elevat en comparació a altres accions que es podrien executar per millorar la qualitat de vida dels jonquerencs. L’alcaldessa, Míriam Lanero, va rebatre aquest argument afirmant que el cost que suposa la cessió no era objecte d’aprovació d’aquell ple, i que de l’informe valoratiu es desprèn que l’actuació és viable econòmicament.