L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha concedit dues subvencions a l’Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies, que es destinaran a l’execució dels treballs de conservació i manteniment a les lleres que afecten els trams urbans del municipi. L’alcalde, Esteve Gironès, explica que l’import d’aquests ajuts ascendeix a un total de 31.174,68 euros.

«La finalitat d’aquestes subvencions, amb les quals podrem cobrir la totalitat de la inversió que s’ha de realitzar, és la de millorar la seguretat en aquests trams que discorren per zones urbanes dels tres pobles del terme municipal, Saus, Camallera i Llampaies», ha indicat Esteve Gironès.

D’acord amb el projecte, l’actuació consistirà en el desbrossat dels laterals i en l’alliberament de residus i sediments que puguin obstaculitzar tot el recorregut de les lleres. Cal destacar que, a Llampaies, l’actuació afecta el rec de l’Aigua, situat entre el propi nucli Llampaies i la zona dels Masos. L’àmbit de Camallera se centra en el rec que és el sobreeixidor de la zona de l’Estany i a la vegada de les aigües de pluja del nucli de Camallera. A Saus, els treballs es concentren en el Rec de Saus i el Torrent del Bou.